NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Regering aan de slag met cybersecurity

Regering aan de slag met cybersecurity

Maandag lieten minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie weten dat een speciale commissie (Taskforce) wordt ingezet om de informatiebeveiliging bij de overheid te verbeteren. De Taskforce is een uitvoering van één van de aanbevelingen die is gedaan in het rapport over het Diginotar-incident. Het doel van de Taskforce is om de bestuurders en hoger ambtelijk management bewust te maken van het belang van informatiebeveiliging. De Taskforce zal samenwerken met het National Cyber Security Centrum (NCSC).

Tevens is maandag de campagne ‘Alert Online’ van start gegaan. De campagne is ontwikkeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en duurt 10 dagen, van 12 november tot 22 november. Het heeft tot doel om het bewustzijn van de gevaren op het internet te vergroten bij zowel de overheid, het bedrijfsleven als individuen. Om dit te bereiken is een website opgericht (www.alertonline.nl) waarop tips staan en iedere dag een blog van een bekende Nederlander verschijnt. Tevens staat er een overzicht van de diverse acties die deelnemende organisaties organiseren.

Bij de start van de campagne is tevens een rapport van Motivication gepubliceerd, waarbij onderzoek is gedaan naar de kennis, bewustzijn en gedrag ten aanzien van cybersecurity bij de overheid, het bedrijfsleven en consumenten. Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat consumenten zichzelf redelijk cyber secure vinden, met een gemiddeld cijfer van een 7,2. Hierbij overschatten ze echter regelmatig hun niveau van beveiliging. Zo blijkt dat 63 % van de wachtwoorden bestaan uit 10 of minder karakters en slechts 48% bevatten een speciaal teken. Hiermee voldoen die wachtwoorden niet aan de aanbevolen veiligheidsaspecten.

De campagne en het oprichten van de Taskforce passen in het nieuwe regeerakkoord. Daarin is cybersecurity opgenomen als speerpunt:

Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity. Die willen we het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.”

Webwereld heeft nog wel het een en ander op te merken over de nieuwe campagne ‘Alert Online’. Zo berichtte zij direct na de lancering van de website dat deze niet voldoet aan de cookiewetgeving. De aangeboden cookies zijn vervolgens uitgeschakeld. Daarnaast was Webwereld niet te spreken over het instructievel voor de Wifi-gasttoegang bij de onthulling in het auditorium van de Rabobank en de adviezen van Alert Online met betrekking tot verouderde software.  

BRON: nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.