NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Regels voor reclame en werving voor kansspelen

Regels voor reclame en werving voor kansspelen

Op 1 juli j.l. is de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in werking getreden. Deze Regeling werkt het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen van 7 mei 2013 uit. 

Op grond van het Besluit gelden voor kansspelaanbieders een aantal beperkingen bij werving- en reclameactiviteiten. De regels zullen straks ook gaan gelden voor vergunninghouders van online kansspelen. Marketing moet bijvoorbeeld gericht zijn op een verantwoorde deelneming aan kansspelen en mag niet aanzetten tot onmatige deelneming. De wervingsactiviteiten mogen zich verder niet richten op kwetsbare groepen als minderjarigen of kansspelverslaafden.

Agressieve en misleidende marketing is verboden. De Kansspelautoriteit gaat hier, ondanks overlap met andere toezichthouders zelf op toezien. Volgens de toelichting bij het Besluit gebeurt dit in afstemming met andere toezichthouders als de Autoriteit Consument & Markt.

Staatssecretaris Teeven heeft het verbod van sponsoring van programma's door kansspelaanbieders in het definitieve besluit weggelaten. Dit was wel opgenomen in het conceptbesluit dat vorig jaar is geconsulteerd.

Gebleken is dat veel media-aanbod in belangrijke mate afhankelijk is van deze vorm van sponsoring. In tegenstelling tot reclame- en telewinkelboodschappen ligt het bovendien weinig voor de hand dat consumenten door middel van sponsoring als bedoeld in de Mediawet 2008 tot onmatige deelneming aan kansspelen worden aangezet.’

Inhoud Regeling

De Regeling voorziet in een uitwerking van een aantal informatie- en rapportageverplichtingen. Zo moeten de aanbieders per 1 oktober a.s. in reclame wijzen op de minimumleeftijd en ook verwijzing naar de eigen website. Verder geldt dat per 1 januari 2015 een slogan in reclame-uitingen moet wordt opgenomen waarmee de risico’s van onmatig gokgedrag duidelijk worden. De aanbieders moeten in de jaarlijkse rapportages onder meer verslag doen van het aantal klachten over hun reclame-uitingen en over het aantal meldingen bij het Bel-me-niet-register. OPTA heeft overigens aan de loterijen al verschillende boetes opgelegd wegens overtredingen van de spamregels en de regels over het Bel-me-niet-register.
PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.