NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Reclamerecht: "De Beste" en "Beter dan"

Reclamerecht: "De Beste" en "Beter dan"

Wilkinson gebruikt(e) op haar verpakking voor haar nieuwste scheersystemen voor natscheren, “HYDRO 3” en “HYDRO 5” de reclameclaims:

de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” op haar HYDRO 5 verpakking

en

scheert BETER dan MACH” op haar HYDRO 3 verpakking.

 

Gilette - producent van MACH scheersysteem - meende dat beide claims niet geoorloofd waren met name op basis van vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken regelgeving (artt. 6:194a 6:193b lid 1 en 3 jo. 6:193c BW). Het gebruik van haar merk MACH daarin was volgens Gilette een inbreuk op haar Europese merkrechten (art. 9 lid 1 sub a of sub c GMVo).

de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde echter dat het gebruik van de claim “de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID” niet misleidend is, omdat het publiek de claim als een kennelijke overdrijving aanmerkt (puffery claim). En dus niet als een objectieve superioriteitsclaim, die voor waar wordt aangezien.
De voorzieningenrechter overweegt daarbij weliswaar correct dat de opvatting van het publiek ook afhangt van de mate waarin de claim doelt op een of meer specifieke eigenschappen, een dergelijke claim wel als een superioriteitsclaim kan worden gezien.
Daarbij hecht de voorzieningenrechter veel waarde toe aan zowel het markonderzoek van Gilette als het commentaar daarop van Wilkinson en Wilkinson marktonderzoek naar Gilette’s claim “The best a men can get”. Gilette’s onderzoek beantwoordde niet de vraag in hoeverre het publiek de claim nu opvatte als een overdrijving of een objectieve claim.
Dat het publiek Gilette’s claim “The best a men can get” ook als een overtreffende claim aanmerkt en volgens Gilette zelf geen superioriteitsclaim is, maar een slogan, doet mijn inziens echter niet ter zake. Immers beide claims hoeven niet dezelfde suggestie op te wekken, ondanks dat ze enigszins op elkaar lijken.

De voorzieningenrechter oordeelde dan ook dat de claim geen vergelijkende reclame is, noch misleidend is, omdat het geen superioriteitsclaim is, maar een overdrijving.

De uitkomst had mijn inziens dan ook anders kunnen zijn. Echter daarvoor diende Gilette aannemelijk te maken dat Wilkinson’s claim als een objectieve claim wordt opgevat. Daarna zou het aan Wilkinson zijn om aan te tonen dat haar claim juist is.

scheert BETER dan MACH

Deze claim is een vergelijkende reclame. Dus is de vraag of de claim aan de betreffende voorwaarden van art. 6:194a BW voldoet, zoals aan de voorwaarde “dat de vergelijking op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt” (lid 2, sub c).

Nu er op de HYDRO 3 verpakking nergens duidelijk staat aan welke specifieke kenmerken de claim refereert - ofwel waarom de HYDRO 3 nu beter scheert dan de MACH 3 -, wordt niet voldaan aan deze voorwaarde. Uit de enkele algemene innovaties vermeld op de achterzijde, kan niet worden afgeleid dat daardoor de HYDRO 3 beter scheert, aldus het vonnis.

Nu ook nog eens uit onafhankelijke consumententests zou blijken dat de Mach 3 beter scoort dan de Hydro 3, concludeert de voorzieningenrechter dat “Wilkinson de producten HYDRO 3 en MACH 3 niet op objectieve en controleerbare wijze met elkaar vergelijkt, zodat de vergelijkende reclame die zij met de claim maakt alleen al daarom ongeoorloofd is” en dat zij haar claim onvoldoende kan onderbouwen.

Nu er sprake is van een ongeoorloofde vergelijkende reclame is ook het gebruik van het merk Mach van Gilette in de claim een inbreuk op de Europese merkrechten van Gilette.

Conclusie

Beter “de beste” gebruiken dan “Beter dan”. Maar pas op met “de beste”, want als het publiek die claim als een objectieve (waarheidsgetrouwe) claim ziet in plaats van een overdrijving. Moet je die claim kunnen onderbouwen en zo niet zal de claim ook als een vergelijkende reclame worden aangemerkt.

Als je algemene (superioriteits)claims gebruikt zoals “beste” of “beter” moet je specifiek kunnen aangeven waarom je “de beste” of “beter dan” de concurrent(en) bent. Dat mag ook deels op een andere plaats dan waar de claim staat als dat maar goed staat aangegeven. Het publiek moet uiteindelijk kunnen controleren of je claim klopt.

Houd altijd voor ogen dat het uiteindelijk allemaal gaat om de vraag of je claims kloppen (niet misleiden).

Lees hier het vonnis.

BRON: IE-forum


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.