NL EN

Reclame Heineken niet agressief

De introductie van de Star Bottle van Heineken medio maart 2013 werd begeleid door een grote marketingcampagne. Op de website adformatie viel te lezen dat de Star Bottle een wat “moderner, strakker uiterlijk heeft en daarnaast ook duurzamer is. De fles is 6% lichter dan de bruine voorganger en het doorzichtige plastic etiket wordt geschikt gemaakt voor hergebruik.” Blijkbaar viel de reclamecampagne niet bij iedereen in goede aarde, daar bij de Reclame Code Commissie (“RCC”) geklaagd werd dat een advertentie  (van 28 maart 2013) voor deze nieuwe fles in het gratis dagblad de Spits een vorm van agressieve reclame inhield.

De RCC wees deze klacht echter af, waarna de (onbekende) klager zijn gelijk trachtte te vinden bij het College van Beroep. Tegen elke uitspraak van de RCC kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep, waarna laatstgenoemde opnieuw zal bekijken of de bestreden reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (“NRC”). Op 23 juli heeft het College van Beroep uitspraak gedaan, welke hieronder kort zal worden beschreven.

In beroep stelde de klager dat de advertentie, bezien in de gehele Star Bottle campagne, agressief is in de zin van art. 14.1 NRC. Dit artikel verbiedt reclame die:

“…mede gelet op al haar kenmerken en omstandigheden, de feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium en het publiek waarvoor zij is bestemd, door intimidatie, dwang, inclusief het gebruik van lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde consument met betrekking tot het product aanzienlijk beperkt of kan beperken, waardoor hij ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht over een transactie een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen.”

De klager was van oordeel dat de bovengenoemde keuzevrijheid van een consument met betrekking tot het product aanzienlijk werd beperkt door onder andere de “grootte, opmaak, het intensieve kleurgebruik, het effect van herhaling, de “Multi-modale aanpak” en de combinatie met de afbeelding van een groene fles op de vrachtwagens van Heineken.” Ook werd erop gewezen dat Heineken grote naamsbekendheid geniet en macht als marktpartij heeft.

Het College van Beroep deelde deze opvatting echter niet. Volgens het College maken omvang en intensiteit een reclame nog niet agressief, daar daardoor nog niet reeds sprake is van intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding in de zin van art. 14.1 NRC. De marktpositie van Heineken en het feit dat veelvuldig reclame wordt gemaakt zijn in dit verband tevens geen relevante factoren.

 

Deze uitspraak van het College lijkt mij een logische. Niet goed valt in te zien waarom klager had kunnen menen dat een reclame op grond van intensiviteit of omvang intimiderend, dwingend of ongepast beïnvloedend zou kunnen zijn. Van enige pressie aan de kant van Heineken die het vermogen van de consument beperkt om een geïnformeerd besluit te nemen, is geen sprake. Zou de redenering van klager gevolgd zijn, dan zou daarbij praktisch elke grote reclamecampagne van een bekend bedrijf per definitie agressief zijn.   

 

Lees de uitspraak van het College van Beroep hier.

Auteur: Tom Janse

BRON: reclamecode.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.