NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rechterlijk verbod gebruik van de aanduiding ‘Boerenleen(bank)’

Rechterlijk verbod gebruik van de aanduiding ‘Boerenleen(bank)’

Op 1 december jl. heeft de voorzieningenrechter een boeiend vonnis gewezen over (oude) handelsnamen.

Het kort geding is aangespannen door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (ook wel bekend als de Rabobank, maar hierna aan te duiden als ‘Boerenleenbank’) tegen Boerenleen B.V. (hierna: 'Boerenleen') . Boerenleenbank stelt zich op het standpunt dat Boerenleen inbreuk maakt op artikel 5 van de Handelsnaamwet, danwel onrechtmatig jegens de Boerenleenbank handelt.

In artikel 5 is het volgende bepaald:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Beschrijvende handelsnaam? (ov. 4.4 – 4.6)

Boerenleen heeft aangevoerd dat de aanduiding ‘boerenleen’ louter beschrijvend is voor de activiteiten, die onder de handelsnaam worden verricht.

In het handelsnaamrecht is - in tegenstelling tot het merkenrecht – niet vereist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Het is echter niet de bedoeling dat algemeen beschrijvende aanduidingen door middel van het handelsnaamrecht worden gemonopoliseerd. Daarentegen mag het gebruik van de beschrijvende aanduiding door een derde niet leiden tot verwarring bij het relevante publiek. De voorzieningenrechter is van mening dat de aanduiding ‘boerenleen’ geen algemeen beschrijvende aanduiding is.

Onderscheidend vermogen! (ov. 4.7)

In het handelsnaamrecht is het niet vereist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen kan een (beschrijvende) handelsnaam wel onderscheidend vermogen verkrijgen met als gevolg dat de beschermingsomvang toeneemt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de handelsnaam Boerenleenbank (aanzienlijk) onderscheidend vermogen heeft verworven. De Boerenleenbank voerde de handelsnaam al vanaf het einde van de 19e eeuw tot aan 1972.

Niet-gevoerde handelsnaam (ov. 4.8 – 4.10)

Boerenleen heeft zich nog op het standpunt gesteld dat de handelsnaam inmiddels niet meer wordt gevoerd.

Een handelsnaamrecht ontstaat door deze wordt gevoerd ter aanduiding van de onderneming. Zodra de handelsnaam niet meer rechtmatig wordt gevoerd, dan vervalt (in beginsel) het handelsnaamrecht.

De formulering van de wettelijke bepaling lijkt ietswat misleidend. Naar mijn mening beschrijft het onderstreepte zinsdeel een bepaalde situatie, namelijk: het is verboden een overeenstemmende handelsnaam te voeren, die al door een ander rechtmatig wordt gevoerd.

De voorzieningenrechter leest de bepaling, onder verwijzing naar oudere rechtspraak, echter anders. De voorzieningenrechter oordeelt dat artikel 5 van de Handelsnaamwet ‘(tevens, ER) beoogt het gevaar te keren van het ontstaan van een misvatting bij het publiek als gevolg van gebruik van een handelsnaam die eerder, doch niet langer, rechtmatig werd gevoerd door een andere onderneming, waardoor het publiek de eerder gevoerde handelsnaam met de nieuwe onderneming in verband dreigt te brengen.’ (ov. 4.8).

De rechter spreekt hier over een herinneringsbeeld van de oude handelsnaam, dat bij het publiek kan blijven hangen (nawerking). De rechter is van oordeel dat door de verworden bekendheid en bekendheid,  het relevante publiek de handelsnaam Boerenleen in verband kan brengen met de Boerenleenbank. Dit oordeel wordt verstrekt door berichten uit de media en door een uitgevoerd marktonderzoek, waarin 33% van de ondervraagden de aanduiding ‘Boerenleen’ in verband brachten met de Rabobank.

Een interessante uitspraak, waaruit wederom lijkt te volgen dat het handelsnaamrecht en het merkenrecht steeds verder naar elkaar toe groeien.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:16

hallo, de heer / mevrouw, er is busness ik willen dat wij together.can heb je antwoord terug naar mij?
jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.