NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rechter geeft lesje procederen in vonnis

Rechter geeft lesje procederen in vonnis

De rechtbank te Zwolle vond het in een zaak tussen twee ex-echtgenoten kennelijk nodig om een lesje procederen in een vonnis op te nemen. Kennelijk was door één der partijen een hele lading aan bewijs in de procedure overgelegd, maar was er in de juridisch-inhoudelijke stukken (de conclusies etc.) weinig tot niets met dat bewijs gedaan. De rechtbank wijst er fijntjes op dat het toch écht aan de partij (en rechtshulpverlener) zelf is om de relevantie e.d. van bewijs zelf aan te dragen, en vooral niet te denken dat een rechter dat zelf doen. Sterker nog, de rechtbank maakt duidelijk dat zelfs aan dat bewijs voorbij te kunnen gaan. Een lesje procederen dus. De rechtbank formuleert het zelf als volgt: 
"Van partijen mag worden verwacht dat zij uit een oogpunt van de zogenoemde stelplicht over en weer hun vorderingen (voor zover mogelijk) onderbouwen respectievelijk hun verweer tegen vorderingen van de wederpartij gemotiveerd voeren. (...) Aan de stelplicht wordt niet zonder meer voldaan, indien partijen conclusies en akten nemen voorzien van producties. Uitgangspunt is immers steeds dat een partij de eigen stellingen (ter onderbouwing van een vordering dan wel in het kader van een gemotiveerde betwisting) onderbouwt en in dat verband niet kan volstaan met het slechts verwijzen naar overgelegde producties. Aan de inhoud van (omvangrijke) niet in processtukken samengevatte producties kan de rechter voorbijgaan. Het ligt niet prima vista op de weg van de rechter (de onderbouwing van) een standpunt af te leiden uit de betreffende producties. Dat laatste is immers de specifieke taak van de rechtshulpverlener. "

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.