NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Recente ontwikkelingen Google books

Recente ontwikkelingen Google books

Al jarenlang is Google verwikkeld in een juridische strijd tegen Amerikaanse uitgeefconcerns, verenigd in de Association of American Publishers (AAP). Onderwerp van de procedure is het aanbieden van auteursrechtelijk beschermde boeken via de dienst “Google Books”. De uitgevers hadden bezwaren tegen de dienst, omdat hun boeken zonder toestemming werden gedigitaliseerd. Via Google Books is het mogelijk om delen van boeken door lezen en de complete versies aan te schaffen.

Al meerdere malen probeerden Google en de AAP om een schikking te treffen. Vorig jaar wees de Amerikaanse rechter een schikkingsvoorstel nog af, omdat deze niet alleen betrekking had op de partijen in de rechtszaak, maar ook op andere uitgevers. Google zou bovendien een te groot voordeel krijgen ten opzichten van concurrenten op het gebied van digitale boektitels. Anderhalve week geleden bereikte Google echter alsnog overeenstemming met de uitgevers. Ditmaal ziet de schikking slechts op de uitgevers in de lopende rechtszaak, waardoor de rechter zich er niet over hoeft te buigen.

De schikking komt erop neer dat uitgevers de mogelijkheid krijgen om hun werken te verwijderen uit Google Books (opt out). Als ze een boek in Google Books laten staan, krijgen ze er zelf een digitaal exemplaar van dat ze naar eigen wens mogen gebruiken. Verdere details omtrent de schikking zijn geheim.

Alhoewel de schikking een einde maakt aan de ruim zeven jaar durende rechtszaak tussen Google en de AAP, zijn de juridische problemen voor Google in de Verenigde Staten nog niet ten einde. Er loopt namelijk ook nog een civiele procedure tegen Google, aanhangig gemaakt door de belangenbehartiger van duizenden auteurs (de Authors Guild), waarbij een schadevergoeding wordt geëist.

Ook in die zaak deed zich vorige week echter een belangrijke ontwikkeling voor. Vorige week deed het District Court van het Southern District in New York namelijk uitspraak in de parallelle “Hathitrust”-zaak van de Authors Guild tegen een aantal Amerikaanse universiteiten. Deze universiteiten werken samen met Google Books, aangezien de meeste boeken die Google digitaliseert afkomstig zijn van universiteiten en nationale bibliotheken. De universiteiten ontvangen zelf ook een exemplaar van elk ingescand boek, en hebben daarmee een eigen digitale bibliotheek ontwikkeld, de “HathiTrust Digital Library”. In deze digitale bibliotheek worden exemplaren van de gescande boeken bewaard en zijn de boeken full-text doorzoekbaar.

Volgens de rechter valt deze handelwijze onder het fair use-principe. Dat wil zeggen dat sprake is van geoorloofd gebruik (fair use), waardoor geen sprake is van auteursrechtinbreuk. De universiteiten mogen de boeken uit hun bibliotheken dus laten scannen door Google. Doorslaggevend daarbij is dat het digitaliseren een ander doel dient dan het oorspronkelijke werk en dat het gedigitaliseerde bestand op andere manieren gebruikt kan worden. Er is sprake van zogeheten “transformative use”. Zo zorgt het scannen er bijvoorbeeld voor dat de tekst doorzoekbaar en beter beschikbaar wordt voor blinden en slechtzienden.

"The use to which the works in the HDL are put is transformative because the copies serve an entirely different purpose than the original works: the purpose is superior search capabilities rather than actual access to copyrighted material […]"

Alhoewel Google niet direct bij de Hathitrust-zaak betrokken is, is de uitspraak wel rechtstreeks van belang voor de lopende procedure tussen Google en de Authors Guild. De uitspraak maakt immers duidelijk dat de rechtbank het inscannen en doorzoekbaar maken van boeken geoorloofd acht. Om die reden is niet onaannemelijk dat ook het inscannen van boeken door Google – net als het digitaliseren van boeken door de universiteiten – kan worden aangemerkt als (geoorloofd) “transformative use”, gelet op het feit dat Google in essentie hetzelfde doet als de universiteiten. De Hathitrust-uitspraak is dus een belangrijke overwinning voor Google. Wat de uitspraak concreet zal betekenen, is even afwachten. Wellicht dat ook de Authors Guild nu zal proberen om de zaak met Google te schikken.

BRON: Ars Technica


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.