NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Realnetworks boekje te buiten bij beslaglegging CodePack.nl?

Realnetworks boekje te buiten bij beslaglegging CodePack.nl?

Webwereld bericht de afgelopen dagen veelvuldig (hier, hier en hier) over de zaak tussen RealNetworks en Codepack.nl. Naar ik begrijp spreekt RealNetworks Codepack.nl aan op verwijzingen op Codepack.nl naar een concurrerend softwareprogramma van mediaspeler Realplayer, genaamd Real Alternative.

Wat was er aan de hand?

RealNetworks, bedrijf achter de mediaspeler van weleer Realplayer, meent namelijk dat de freeware Real Alternative inbreuk maakt op merkrechten en auteursrechten op de Realplayer software. Omdat Edskes, man achter Codepack.nl de software zou distribueren heeft Realnetworks daarom beslag laten leggen op zijn computers. Het beslag is gelegd na rechterlijk verlof daartoe, verkregen via een zogenaamde ex parte procedure.

Wat zegt de wet?

In zo’n procedure kan op een zeer snelle wijze actie worden ondernomen om bewijs veilig te stellen. Een ex parte procedure is een procedure waarbij de wederpartij niet wordt gehoord. Omdat dit een behoorlijk zwaar rechtsmiddel betreft, moet duidelijk zijn dat er ook een noodzaak bestaat om de wederpartij niet te horen, bijvoorbeeld als het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal berokkenen, of dat er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat.

Dus?

Hoewel de stukken in deze procedure mij niet bekend zijn, meen ik dat de gang van zaken omtrent de beslaglegging zeer opmerkelijk zijn. Allereerst kunnen vraagtekens worden gesteld of een ex parte verlof wel mocht worden toegestaan. Zo blijkt volgens Webwereld dat Realnetworks de activiteiten van Edskes al sinds 2008 onderzoekt. Wellicht dat anderszins is gebleken dat uitstel onherstelbare schade zou veroorzaken, of dat er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van het bewijs bestond, maar twijfelachtig is het wel. Een kort geding procedure, waarbij Edskes zou worden gehoord, zou mijns inziens meer voor de hand hebben gelegen.

Los van de vereisten voor het verkrijgen van het verlof is ook de gang van zaken bij de beslaglegging dubieus. Zo mag het beslag slechts worden gelegd om het bewijs veilig te stellen. Realnetworks mag dus geen informatie verkrijgen over de software op de beslagen computers zelf, althans niet zonder toestemming van Edskes of een nieuw rechterlijk bevel daartoe.

Realnetworks heeft echter wel informatie vergaard over welke software op de pc’s van Edskes aanwezig was. In een telefoongesprek met de advocaat van Realnetworks zegt de beslagleggende deurwaarder volgens Webwereld:

 

"Wij zitten hier met meneer Edskes in de ruimte om zijn server... om zijn pc terug te leveren met de bestanden daarvan verwijderd. Nu had hij nog een tweede pc waar ook Real Alternative software op stond, maar dat ging alleen om de applicatie zelf. Nu heb ik nog even de vraag: vind jij dat goed als wij dat eraf halen volgens... conform dezelfde werkwijze als de vorige, of zeg jij dat vind ik niet?"

 

Het betreft hier dus de Real Alternative applicatie zelf, geïnstalleerd op de computer van Edskes. Edskes is in dat geval dus niet de distributeur of programmeur (waar het beslag op zou zijn gestoeld). Edskes zou vervolgens in overleg met de advocaat de keuze zijn voorgelegd dat hij óf de Real Alternative software van de computers zou verwijderen, óf zijn computers niet terug krijgt.

De dienstdoende deurwaarder gaat hier zijn boekje te buiten. Een inbeslagname is bedoeld om bewijs veilig te stellen. Een rechter beslist daarna wat er met het bewijs mag gebeuren. De deurwaarder dient slechts het vonnis van de rechter uit te voeren, en mag dus niet verder dan dat gaan.

Bovendien merkt Webwereld op dat Edskes de software niet heeft gehost, maar slechts daarnaar heeft verwezen op Codepack.nl:

Op de site stond de link naar “server-b1.edskes.com”, die verwees naar ftp2.freenet.de. Dit is echt een andere server, die draait bij Freenet.de.”.

Tenslotte kunnen nog vraagtekens worden gesteld bij het verloop na de beslaglegging. Zo zou Edskes de link naar voornoemde server op verzoek hebben verwijderd, maar wordt hij er op aangesproken dat de link in diverse caches nog zou bestaan. Volgens RealNetworks verbeurt Edskes daardoor dwangsommen. RealNetworks mist daarbij echter dat caches niet hoeven overeen te stemmen met de website op dat moment. De update van caches duurt nu eenmaal langer, en vallen meestal buiten de risicosfeer van de betreffende partij. Webwereld stelt – wel op een wat flauwe toon – :

Terwijl een veelgehoorde klacht over de RealPlayer is dat de software te lang buffert en maar niet afspeelt, begrijpt het bedrijf niet wat caching is. Het bedrijf denkt dat als je een DNS-verwijzing naar een vast IP-adres verwijdert, dat deze dan ondanks een hoge TTL (Time to live) ook meteen spontaan wereldwijd uit alle caches verdwijnt. Een ieder die ook maar een basale uitleg over de technologie heeft gehad weet dat dit zo niet werkt.”.

Er lijkt dus het nodige af te dingen op de handelwijze van RealNetworks. Naar mijn mening is in deze zaak (te) weinig aandacht besteed aan de technische details van de zaak. Zo wordt er beslag gelegd op desktopcomputers in plaats van servers; een geïnstalleerde gebruiksapplicatie wordt buiten het boekje om verwijderd; en er blijkt sprake te zijn van hyperlinks naar in plaats van hosting van vermeend inbreukmakende software. Bovendien is een ex parte beslag wel een zeer zwaar middel, welke in dat geval mogelijk zelfs te zwaar was. Het zal mij daarom benieuwen hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen.

BRON: Webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Jasper dinsdag 30 augustus 2011 11:38

Is het niet zo dat hyperlinks in beginsel legaal zijn?
Edskes had wellicht niet geweten (of kunnen weten?) dat Real Alternative onrechtmatig was, en de link was aanvankelijk dus legaal.
En zelfs wanneer Real meent dat het om een link naar onrechtmatig materiaal gaat, in hoeverre is dit "vermoeden" van Real rechtsgeldig genoeg om over te gaan op deze buitensporige manier (ex parte beslag, etc) van aanpakken van Edskes?

Ik ben ook zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van deze zaak..

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.