NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Real Networks - Real Alternative (en het hondje fikkie)

Real Networks - Real Alternative (en het hondje fikkie)

De juridische strijd tussen Real Networks en de heer Edskes blijkt nog niet te zijn gestreden. Na het vonnis van de rechtbank Den Haag waarin Real Networks in het ongelijk werd gesteld, gaat het bedrijf achter mediaspeler Realplayer in hoger beroep. Brenno de Winter doet op WebWereld verslag van het voorlopig getuigenverhoor dat afgelopen maandag plaats vond in Den Haag.

Wat was er aan de hand?

Real Networks meent dat de freeware Real Alternative inbreuk maakt op de auteursrechten op de Realplayer software. Edskes, man achter Codepack.nl, zou de software openbaar maken en verveelvoudigen omdat hij op zijn website de mogelijkheid zou bieden om Real Alternative te downloaden, waarvoor de bezoeker van de website werd doorgelinkt naar een andere website of FTP-server.

Wat oordeelde de rechter?

De rechtbank heeft november vorig jaar geoordeeld dat het beschikbaar stellen van Real Alternative aan het publiek niet gebeurde binnen de website van Edskes zelf, althans niet onder zijn zeggenschap of controle, maar via de server van Freenet: “Na het aanklikken van de link werd een ander frame geopend waarbinnen de gebruiker diende in te stemmen met het downloaden van Real Alternative naar zijn eigen computer.”, aldus de rechtbank. Edskes heeft door het plaatsen van een hyperlink volgens de rechtbank enkel de bewegwijzering beschikbaar gesteld naar de locatie van het bestand Real Alternative, waar het voor het publiek toegankelijk was. De feitelijke download vond dus plaats van de server van Freenet.

Het voorlopig getuigenverhoor

Volgens Real Networks heeft Edskes meer te maken met het verspreiden van de – vermeend – inbreukmakende software Real Alternative, dan dat hij doet vermoeden. Voor het hoger beroep plaats zal vinden, heeft Real Networks daarom een voorlopig getuigenverhoor verzocht.

De stukken in deze procedure zijn mij niet bekend, maar volgens Webwereld stond in het voorlopig getuigenverhoor de vraag centraal of ter zitting een video zou zijn afgespeeld van een video waaruit zou blijken dat het downloaden van RealAlternative op Freenet.de kinderlijk eenvoudig zou zijn. Als dat niet het geval zou zijn, zou Real Networks zich op het standpunt kunnen stellen dat Real Alternative nog niet voor het publiek toegankelijk was – en dat wel is geworden door de link van Edskes, waardoor sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op auteursrechten.

Zowel Edskes, de rechter in eerste aanleg als de deskundige in de zaak – forensisch expert Bas Borst van DigiJuris – verklaren onder ede waar ze naar hebben gekeken. Edskes stelt dat het een filmpje was, omdat het internet tijdens de zitting niet goed functioneerde. De rechter heeft het proces op de website gezien, maar verklaart niet of dat een filmpje of een live bezoek aan de website was. Wel verklaart ze dat nooit een download zou zijn gestart, en dus dat het onduidelijk is of de software echt nog op te halen was. De deskundige verklaart dat geen filmpje is bekeken, maar dat de website live is bezocht én dat er een download is gestart. De rechter in het voorlopig getuigenverhoor staat Edskes echter niet toe om het filmpje te tonen, waardoor het in het ongewisse blijft wie nu wat heeft gezien. En dus wie de juiste verklaring geeft.

Real Networks wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om Edskes een aantal vragen te stellen over zijn vermeende betrokkenheid bij het verspreiden van Real Alternative. Zo vraagt Real Networks of hij Real Alternative “ter download” heeft aangeboden aan Techzine. Edskes ontkent: volgens hem ging het hier louter om het aanbieden van – wederom – een hyperlink, en niet om de software zelf.

Real Networks wijst Edskes vervolgens op de verwijzing van de betreffende hyperlink: “A1.Edskes.com”. Edskes weerlegt dat dit zou betekenen dat hij de software aanbiedt. Een herhaling van zetten, omdat dit al eerder door de rechter – in het voordeel van Edskes – werd beslecht: door de A-records leek het alsof de software bij hem draaide, maar feitelijk gezien was dat niet het geval.

Daarnaast wordt Edskes geconfronteerd met een aantal IP-adressen die uit zijn DNS instellingen zouden komen. Edskes stelt de IP-adressen niet te kennen.

Ook dat de naam “Edskes” wordt gebruikt voor een subdirectory op een tweetal aziatische FTP-servers, waar de vermeend inbreukmakende software is te vinden, zou volgens Real Networks er op wijzen dat Edskes betrokken is bij het verspreiden van de betreffende software. Edskes ontkent echter de software naar de betreffende servers te hebben geupload. De rechter wijst Real Networks op de mogelijkheid dat het een andere Edskes zou kunnen betreffen: "Heeft u wel eens van het hondje Fikkie gehoord?

Kortom: een hoop giswerk naar de mogelijke betrokkenheid van Edskes bij het verspreiden van Real Alternative, maar – voor zover ik kan opmaken uit het verslag op WebWereld – zonder resultaat voor Real Networks. Het zal mij benieuwen welke acties Real Networks nu zal nemen. Besluit zij toch door te gaan met het hoger beroep, of trekt zij zich terug? Ik houd u uiteraard zo veel mogelijk op de hoogte.

BRON: webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Richard maandag 2 april 2012 08:55

RealNetworks is nu echt de weg kwijt, denken dat iemand software ter download heeft aangeboden als er op Techzine staat "Ingezonden door". RealNetworks heeft kennelijk zelf niet op Techzine gekeken, anders hadden ze direct gezien dat je bij het insturen niet eens software kúnt uploaden.
Aan de andere kant, zulke domme technische blunders zijn we ondertussen wel van RealNetworks gewend. Het blijf volstrekt onduidelijk wat RealNetworks nu eigenlijk wil bereiken.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.