NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rapport Rekenkamer faalt in berekenen ICT-besparingen open source

Rapport Rekenkamer faalt in berekenen ICT-besparingen open source

In mei 2010 diende oud SP-kamerlid Arda Gerkens een motie in waarin de Algemene Rekenkamer officieel werd verzocht om een onderzoek te doen hoeveel geld er precies te besparen valt als de overheid een overstap maakt op open standaarden en open source software. Daarbij zou niet alleen naar het Rijk moeten worden gekeken, maar ook naar de lagere overheden.

Na zes maanden onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer het rapport gepubliceerd. Webwereld onthulde het rapport – nog vóór de Tweede Kamer het rapport had bestudeerd. In dat rapport wordt geen antwoord gegeven op de vraag wat precies te bezuinigen valt met open source software. Ook wordt het onderzoek beperkt tot enkel het Rijk: provincies, gemeenten en waterschappen worden buiten beschouwing gelaten. Ook beperkt het rapport zich tot het functioneren van de desktop: server en andere componenten van de werkplek worden niet meegenomen in het onderzoek.

Wel is duidelijk geworden dat het Rijk ongeveer tachtig miljoen euro per jaar besteed aan desktops. Het rapport trekt daaruit de conclusie dat haalbare besparingen niet substantieel kunnen zijn, aldus Webwereld. Hoeveel er te besparen zou zijn, wordt niet aangegeven. Wel wordt aangegeven dat een overstap naar open source software ook kosten met zich meebrengt, en dat er beveiligingsrisico’s aan open source software kleven. Waarom aan open source software meer beveiligingsrisico’s zouden kleven dan aan software met een andere licentie (want dat is in principe namelijk het enige verschil) wordt niet onderbouwd.

Het rapport mist bovendien iedere berekening. Branchevereniging OSSLO (Open Source Software Leveranciers Organisatie) en het programmabureau NOiV (Nederland Open in Verbinding) hebben veel businesscases en voorbeelden aangedragen, maar daar blijkt niets mee te zijn gedaan.

Kortom: aan de motie is geen uitvoering gegeven.

Afgelopen week ontstond er nog commotie na aanleiding van onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken  naar de mogelijke besparingen door gebruik van open source software en open standaarden. Volgens dat  rapport kan de Nederlandse overheid daardoor jaarlijks miljoenen tot miljarden besparen. Het onderzoek wordt echter niet ondersteund door het Ministerie: er zou sprake zijn van ondeugdelijk onderzoek.

Lees hier en hier de berichten.

 

BRON: webwereld, tweakers


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Tim dinsdag 15 maart 2011 17:44

Dit soort manieren van rapporteren en afhandelen zijn de ideale voorbeelden van belangenverstrengeling. Besparen zou goed zijn, maar dat daarbij de vaste leveranciers schade gaan lijden of mogelijk failliet gaan is in hun opzicht veel erger. Lang leve de ICT-projecten bij de overheid.

Wouter Dammers dinsdag 15 maart 2011 17:45

Daarover het volgende bericht: http://tweakers.net/nieuws/73237/wrr-overheid-heeft-geen-visie-op-ict.html

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.