NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rapport "Gokken in Kaart" naar Tweede Kamer

Rapport "Gokken in Kaart" naar Tweede Kamer

Op 22 maart zond staatssecretaris Teeven het rapport “Gokken in kaart. Tweede meting aard en omvang van kansspelen in Nederland” vergezeld van een beleidsnotitie naar de Tweede Kamer. In het rapport wordt de huidige omvang van kansspelverslaving besproken alsmede de verandering daarin ten opzichte van de nulmeting in 2005. Op basis van de door de onderzoekers getrokken conclusies worden maatregelen ter verbetering van het preventiebeleid voorgesteld.  

Belangrijkste conclusie van het rapport is dat het aantal deelnemers aan kansspelen in vergelijking met 2005 is gedaald. Alleen bij kansspelen via internet is deelname toegenomen. Daarbij lijkt de verslavingsproblematiek ook te zijn afgenomen. Wel komen de onderzoekers met een aantal mogelijke maatregelen die kunnen dienen tot verdere verbetering van het preventiebeleid. Het rapport vermeldt de volgende mogelijke maatregelen:

a.    toepassen van één algemene voorlichtingsfolder;

b.    strikter toezien op naleving van wervings- en reclame-uitingen;

c.     het creëren van een sluitende registratie van beperkende maatregelen bij speelautomatenhallen en Holland Casino;

d.    de mogelijkheid voor preventieve kansspelverslaving via internet benutten;

e.    het verder verbeteren van het preventiebeleid bij Holland Casino;

f.     het lotgenotencontact bevorderen;

g.    de anonimiteit bij online hulpverlening garanderen;

h.    de training van personeelsleden bij kansspelaanbieders verbeteren.

Voor een toelichting ten aanzien van de bovenstaande maatregelen verwijs ik graag naar het rapport.

Interessant in het rapport is verder dat de onderzoekers expliciet ingaan op het voornemen van het Kabinet om kansspelen via internet in de nabije toekomst te reguleren. Opgemerkt wordt dat het reguleren van het aanbod van kansspelen via internet vergaande mogelijkheden biedt om preventief op te treden. Het gaat daarbij om aspecten als het zich laten identificeren van spelers in verband met de leeftijdsgrens, het vooraf laten formulerend van persoonlijke risicocriteria c.q. criteria voor verantwoord speelgedrag, het attenderen van spelers op afwijkingen hiervan en het door de spelers zelf kunnen activeren van een aantal concrete zelfbeschermingsopties. Doordat een gereguleerde markt op dit moment nog ontbreekt is hierop geen toezicht. De onderzoekers merken dit aan als een zwakte van het huidige kansspelbeleid.

Lees hier het volledige rapport en de beleidsreactie van Staatssecretaris Teeven.

BRON: rijksoverheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

gratis-casino-bonos maandag 24 december 2012 12:02


Todo lo que hay que hacer es elegir el casino en vivo más preferido, seleccione el juego que desea jugar y pasar un buen rato mientras que al mismo. Sin embargo, elegir un casino en vivo no es tan fácil. Uno tiene que estar seguro de que se trata de un casino real y no una fraudulenta. Por lo tanto, hacer la investigación apropiada del sitio antes de comenzar a jugar. Un gran número de sitios web ofrecen una lista de casinos que son buenos y confiables. Utilice uno de los sitios web para elegir un casino bueno y fiable.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.