NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rapport: Auteurswet en Europese richtlijn staan uitlenen e-books door openbare bibliotheken niet toe

Rapport: Auteurswet en Europese richtlijn staan uitlenen e-books door openbare bibliotheken niet toe

In december 2011 schreef Staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer dat er een landelijke digitale bibliotheek moet komen, waar alle leden van openbare bibliotheken toegang toe moeten hebben, en waar zij e-books kunnen lenen uit de digitale collecties van vrijwel alle bibliotheken in het land.

Uit het rapport 'Online uitlenen van e-books door bibliotheken', dat op 26 februari werd aangeboden aan de Tweede Kamer, blijkt echter dat het bestaande juridische kader geen ruimte biedt voor e-lending door bibliotheken.

Openbare bibliotheken hebben momenteel op basis van de zogenaamde “leenrechtexceptie” in de Auteurswet de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermde, fysieke werken tegen een billijke vergoeding uit te lenen. Het IVIR heeft onderzocht of het uitlenen van digitale werken door openbare bibliotheken ook onder de regeling van het leenrecht in de Auteurswet kan vallen en of het Europese auteursrechtelijke kader ruimte laat voor een dergelijke uitzondering voor e-lending.

Volgens het rapport blijkt uit de tekst en geschiedenis van de huidige Auteurswet echter dat het leenrecht alleen betrekking heeft op het uitlenen van materiële exemplaren. Ook in de Richtlijn Verhuurrecht en Uitleenrecht van de Europese Unie, die het leenrecht van de lidstaten heeft geharmoniseerd, blijkt dat het uitlenen is beperkt tot materiële exemplaren. Uit de Auteursrechtrichtlijn van 2001 die mede wettelijke beperkingen van de auteurswet voor openbare bibliotheken bevat, blijkt evenmin dat bibliotheken e-books online ter beschikking mogen stellen.

Over de economische gevolgen van e-lending merkt het rapport op  het uitlenen van e-books door bibliotheken kan leiden tot omzetderving bij commerciële partijen. Tegelijkertijd kan het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken ook positieve effecten voor marktpartijen hebben, doordat via dat aanbod nieuwe groepen consumenten kunnen worden bereikt en lezers interesse kunnen ontwikkelen voor de aanschaf van e-books. Volgens minister Bussemaker volgt uit het onderzoek dat het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken voorlopig alleen kan plaatsvinden op basis van contractuele afspraken tussen de betrokken partijen. Voor het uitbreiden van het leenrecht naar e-books, is wetgeving op Europees niveau vereist.

Gezien de lange duur van het Europese wetgevingsproces lijkt het meer dan wenselijk dat e-lending snel op de auteursrechtelijke agenda van de Europese Commissie komt, bijvoorbeeld in het kader van de evaluatie van de wettelijke beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn.

Al eerder pleitte Christiaan Alberdingk Thijm, onder meer op deze weblog, voor een snelle uitbreiding van het leenrecht voor fysieke boeken naar het beschikbaar stellen van digitale boeken. Dit is de enige manier om te garanderen dat boeken voor een breed publiek toegankelijk zijn en blijven. Bovendien zal het een stimulans zijn voor de snelle ontwikkeling van de markt voor e-books. Die is nodig om te voorkomen dat de verspreiding van boeken zich via digitale netwerken en usb-sticks straks geheel aan de werking van het auteursrecht onttrekt. En dan hebben zowel de rechthebbenden als de bibliotheken het nakijken.

 

Auteur: Ilona Bon

BRON: overheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.