NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Professor Hugenholtz en Tim Kuik in juridische discussie over filesharing

Professor Hugenholtz en Tim Kuik in juridische discussie over filesharing

Naar aanleiding van een opmerking van Professor Bernt Hugenholtz in een interview in het Amsterdams Balie Bulletin van vorige week, is - op initiatief van IE-forum - de discussie gestart over handhaving van auteursrechten met een reactie van Tim Kuik.

Hugenholtz, hoogleraar en lid van de Commissie Auteursrecht, stelde in het interview dat het “weinig zinvol is om nog langer energie te steken in het handhaven van een auteursrecht op muziek, dat toch niet meer te handhaven is”. In dit verband wees Hugenholtz onder meer op het volkomen verkeerde beeld van het auteursrecht dat de film- en muziekindustrie heeft gecreëerd. In plaats van een middel om auteurs te belonen voor iets wat zij gemaakt hebben en innovatie te stimuleren, wordt het auteursrecht gezien als middel voor de industrie of schatrijke artiesten om zich verder te verrijken. Daarom heeft een groot deel van het publiek geen enkele moeite met het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

In zijn reactie bracht Tim Kuik (directeur van stichting BREIN) hiertegen in, dat de “beroemdheidseconomie” waar Hugenholtz aan refereert niet opgaat voor de overgrote meerderheid van auteurs en artiesten, die “moeten sappelen om rond te komen”. Los daarvan moet elke auteur of artiest  volgens Kuik kunnen meedelen in de opbrengsten uit verspreiding van hun werk via internet. Momenteel verdienen website als The Pirate Bay volgens Kuik bakken met geld aan de illegale verspreiding van beschermde werken. Het is volgens hem heel goed mogelijk om de illegale concurrentie de pas af te snijden door zulke sites aan te pakken. Kuik staat daarom voor een strenge handhaving tegen illegale filesharing-websites. In het verleden sprake BREIN bijvoorbeeld al torrenthost Mininova aan. Verder is BREIN momenteel verwikkeld in een procedure, waarin wordt gevorderd dat internet access providers de toegang tot de website van The Pirate Bay moeten blokkeren.

Naar aanleiding hiervan, schreef professor Hugenholtz gister een reactie op IE-forum. Hugenholtz roept al jaren dat het in het huidige digitale tijdperk moeilijk is, zo niet onmogelijk, om auteursrechten wettelijk af te dwingen. Erg verrassend kan zijn opmerking in het Balie Bulletin dus niet zijn, zo stelt hij. Voor wat betreft de strenge handhaving die Brein voorstaat, stelt Hugenholtz dat deze handhaving tot op heden nog niet heeft geleid tot het beoogde resultaat: de omvang van filesharing anno 2012 is niet kleiner dat tien jaar geleden, toen Brein en vergelijkbare organisaties aan hun handhavingcampagnes begonnen. Voor iedere dienst die Brein heeft gedwongen tot sluiten, zijn er tien nieuwe bijgekomen. Bovendien lijkt de sociale legitimatie van het auteursrecht door de strenge handhaving alleen maar verder te zijn ondermijnd, omdat velen het auteursrecht enkel associëren met strenge straffen en het achterhouden van cultuurmateriaal.

Hugenholtz is het met Kuik eens dat dit allemaal erg onrechtvaardig is tegenover de auteurs, die inkomsten mislopen. Maar, zo stelt hij, we moeten wel realistisch zijn: hoe streng de handhaving door partijen als Brein ook is, de huidige digitale consument wil (en zal) blijven up- en downloaden. Het grootschalig uitwisselen van films en muziek via het internet zal niet verdwijnen.
Verder is Hugenholtz het (vanzelfsprekend) met Kuik eens dat iedere auteur recht heeft op inkomsten. In dat licht is het volgens hem des te tragischer dat die inkomsten nog verder zullen teruglopen als het door Brein gewenste downloadverbod er komt, waardoor de thuiskopieheffing feitelijk zal worden afgeschaft.

Om die reden pleit Hugenholtz al jaren voor een andere oplossing: het legaliseren van filesharing in combinatie met een eerlijke vergoeding voor muziekauteurs en artiesten. Dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven door een wettelijke licentie, door subsidiemaatregelen of door een vrijwillige collectieve licentie.

Ik ben het volledig met professor Hugenholtz eens. Ook ik ben geen voorstander van de invoering van een downloadverbod, eveneens omdat ik niet denk dat het voor auteursrechthebbenden het beoogde (positieve) effect zal hebben. Zij zullen niet meer verdienen door strengere handhaving. En, zoals Hugenholtz ook al stelt, iedere poging om filesharing te bestrijden is tot nu toe mislukt en heeft zelfs geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën, die moeilijker aan te pakken zijn. Filesharing hoort – ongeacht de vraag of dit wenselijk is – tot de onmiskenbare realiteit van het internet. Het wordt tijd dat de entertainmentindustrie dit erkent en haar toevlucht zoekt in andere, serieuze oplossingen en betaalmodellen die tegemoet komen aan de auteursrechtproblematiek op internet, in plaats van hardnekkig vast te houden aan steeds strenger wordende auteursrechthandhaving. Hugenholtz suggereert al een aantal goede modellen. Ook andere partijen dragen oplossingen aan. Zo stelde Bits of Freedom voor om een “entertainmentbundel” (een vrijwillige bijdrage die internetters betalen aan hun internet provider ) in te voeren, of “stream-en downloadgeld” te vragen (een verplichte bijdrage die internetters moeten betalen, te verdelen via collectieve beheersorganisaties). Het is tijd dat dergelijke alternatieven gehoord en besproken worden.

BRON: ie-forum, Amsterdams Balie Bulletin


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Mark dinsdag 27 maart 2012 14:30

Dhr. Kuik start zijn korte pleidooi over de moeilijke financiële situatie van veel hedendaagse artiesten. Ik ben benieuwd hoeveel van deze rond-sappelende artiesten slachtoffer zijn van massale auteursrechteninbreuk via torrent sites.

Juist de artiesten die de beroemdheidseconomie voeden zijn de artiesten wiens CD via torrent sites worden gedownload. Veel andere artiesten die niet deel uitmaken van de beroemdheidseconomie bieden hun nieuwe EP of CD vaak zelfs gratis (of tegen vrijwillige bijdrage) aan op hun website. Doen ze dit niet dan zijn de nummers altijd nog te beluisteren via Youtube of Spotify (uitzonderingen daargelaten). Het zijn toch juist de sappelende artiesten die voorstanders zijn van alternatieve verdien modellen maar helaas worden zij op dit moment nog geteisterd door de grote platenmaatschappijen en artiesten die wel tot de beroemdheidseconomie behoren.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.