NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Privacyinbreuk: zoekmachine voor kleinkinderen

Privacyinbreuk: zoekmachine voor kleinkinderen

Stichting Voor Mijn Kleinkind (“Stichting”) exploiteert een website (“voormijnkleinkind.nl”) waarbij grootouders in contact kunnen komen met hun kleinkinderen. Het idee achter de website is dat grootouders die door omstandigheden hun kleinkinderen niet meer kunnen zien, een webpagina voor hun kleinkind kunnen aanmaken en daarop een bericht plaatsen. Wie vervolgens in een zoekmachine de voor- en achternaam van een kind intypt, kan op de betreffende webpagina terecht komen.  

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) stelde een onderzoek in naar de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting en concludeerde dat de verwerking in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

 

Gedurende het onderzoek van de AP heeft de Stichting wijzigingen doorgevoerd. Zo werd in eerste instantie ook  de geboortedatum van het kleinkind verwerkt, wat nu niet meer nodig is.  Daarnaast zijn de persoonlijke berichten van grootouders, geschreven op de webpagina, niet meer voor een ieder toegankelijk. De webpagina’s van grootouders zijn zodanig aangepast dat een kleinkind toestemming aan de grootouders moet vragen om berichten te kunnen lezen. Ook is het niet meer toegestaan om foto’s van kleinkinderen toe te voegen op de webpagina’s.

 

Deze aanpassingen hebben de inbreuk op het recht op privacy van de kleinkinderen echter niet doen stoppen. De privacy van kleinkinderen kan worden geschaad doordat hun namen worden weergeven in zoekmachines en een link zichtbaar is die naar de site leidt. In het rapport dat de AP publiceerde, geeft de AP aan de volgende factoren te hebben meegenomen in haar beoordeling.  

 

De gevoelige aard van de gegevensverwerking, het feit dat de gegevensverwerking mede ziet op kinderen en de vindbaarheid via internetzoekmachines, maakt dat de gegevensverwerking niet voldoet aan het proportionaliteitsvereiste.”

 

Dat de AP de gegevens beschouwt als gegevens van gevoelige aard, heeft met de omstandigheid te maken dat het gaat om kinderen die, doorgaans vanwege problematische familieomstandigheden, geen contact meer hebben met hun grootouders. Daar komt bij dat deze gegevens ook voor derden zichtbaar worden wanneer de naam van het kleinkind in een zoekmachine wordt ingetikt. Tot slot acht de AP het in haar beoordeling van belang dat niet alleen liefdevolle berichten, maar ook gevoelige en/of stigmatiserende berichten worden geplaatst.

 

Op grond van voorgaande heeft de AP geconcludeerd dat er sprake is van een inbreuk op privacy van de kleinkinderen en de bescherming van hun persoonsgegevens.


(Met dank aan Dafne de Boer)PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Micky zondag 1 januari 2017 10:59

In Belgie, Duitsland en Frankrijk worden familiebanden met grootouders niet ontkent zoals wel het geval is Nederland. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Een paar dagen geleden werd een jongetje van zes jaar in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd omdat het vijftien uur lang in zijn pyamaatje in de koude werd neergezet, omdat het snachts voedsel had willen eten. Men constateerde dat hij en zijn zusje ook ondervoed waren. De stiefvader zei dat Jezus dat zo wilde. Uit dit voorbeeld blijkt dat beide kinderen hoogst waarschijnlijk geisoleerd werden van de buitenwereld en niemand had geconstateerd dat beide kinderen ondervoed waren en het jongetje in zijn pyama'tje in de koude was neergezet op het balkon. Ook het kleine drie jarig meisje Savannah werd van alles en iedereen door de moeder en de stiefvader geisoleerd gehouden. Zelfs de jeugdzorg kwam er niet binnen. Zij werd in een kooi gehouden, uitgehongerd tot zij nog maar tien kilo woog, kreeg een washandje in haar mond en werd onder het bed geschoven tot zij was gestikt. Alle hulpverleners zoals huisarts, consultatiebureau, politie en jeugdzorg schitterden door afwezigheid. Ook had het kind blijkbaar geen contact met haar eigen vader en overige familie. Veel respect heb ik voor de vader van het meisje van Nulde. Het meisje van Nulde werd vermoord en in stukken gehakt teruggevonden. Deze vader mocht ook zijn dochtertje niet zien en werd geisoleerd van de buitenwereld. Bij de moord was weer een stiefvader betrokken. De vader geeft aan dat hij door de overheid bij zijn dochter weg werd gehouden. Het AP heeft een monster van een van wet gecreeerd en onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijk ernstige gevolgen van deze Wet voor bepaalde kinderen. Deze Wet isoleert kinderen van hun liefhebbende familie, hetgeen ernstige gevolgen voor kinderen kan hebben.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.