NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Privacy toezichthouders starten onderzoek naar Google
 • GEPLAATST OP: 10 april 2013
 • GEPLAATST DOOR: Rosalie Heijna
 • GEPLAATST IN:
 • GOOGLE+: Rosalie Heijna

Privacy toezichthouders starten onderzoek naar Google

Vorig jaar oktober blogde ik over het nieuwe privacybeleid van Google. Dit nieuwe privacy beleid is door Google ingevoerd op 1 maart 2012 en heeft tot doel het privacybeleid van Google simpeler te maken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Google en geeft Google de mogelijkheid om de gegevens die zij verkrijgt uit haar verschillende diensten met elkaar te combineren. Dit, alsmede de (gebrekkige) informatievoorziening aan gebruikers van de diensten en de bewaarperiode van de verkregen gegevens is in strijd met de Europese privacywetgeving, zo heeft de Artikel 29 Werkgroep geconcludeerd.

 

In haar bevindingen aan Google heeft de Artikel 29 Werkgroep Google voorzien van uitgebreide en specifieke aanbevelingen om te gaan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In haar brief heeft de Franse Privacytoezichthouder CNIL, die het onderzoek naar Google van de Artikel 29 Werkgroep aanstuurde, Google vier maanden de tijd gegeven om haar privacybeleid en praktijk aan te passen aan de aanbevelingen van de Artikel 29 Werkgroep. Tot op heden heeft Google echter geen gehoor gegeven aan deze oproep van de Artikel 29 Werkgroep.

Op 19 maart 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Google en de Artikel 29 Werkgroep, onder leiding van CNIL. Voor de Artikel 29 Werkgroep waren de privacy autoriteiten van Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en Engeland aanwezig. Naar aanleiding van dit overleg heeft Google echter wederom geen aanpassingen gedaan aan haar privacy beleid.

 

Nu het onderzoek van de Artikel 29 Werkgroep is afgerond, is de zet aan de nationale privacy autoriteiten om eigen aanvullende onderzoeken te doen en hun nationale privacywetgeving te handhaven jegens Google. Het CNIL bericht dat de aanwezige privacy autoriteiten gisteren zijn gestart met de aanvullende onderzoeken om hun nationale wetgeving te handhaven. Ter ondersteuning is een internationale administratieve samenwerkingsprocedure opgezet tussen de privacy autoriteiten. Ook het CBP heeft bevestigd een onderzoek te hebben gestart naar de handelswijze van Google. Of Google onder de indruk zal zijn van de bestuursdwang van het CBP valt echter te bezien.

 

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.