NL EN

Privacy motie Eerste Kamer

Er is in korte tijd weer veel gebeurd in privacy land. De Artikel 29 Werkgroep heeft een opinie gepubliceerd waarin locatiegegevens als persoonsgegevens worden aangemerkt (zie mijn eerdere blog). Het College Bescherming Persoonsgegevens, op dit moment voorzitter van de Werkgroep, heeft een opinie gepubliceerd over de nieuwe cookie regels. Zoals bekend concentreert de discussie zich rondom de vraag of toestemming voor het plaatsen van een cookie kan worden gegeven door middel van browser instellingen. Het CBP gaat echter een stap verder en is van mening dat er sprake moet zijn van ‘ondubbelzinnige’ toestemming. Dat is opmerkelijk want die voorwaarde is nu juist geschrapt uit het wetsvoorstel (zie ook deze blog). Namens de online marketing branche hebben Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), Interactive Advertising Bureau (IAB), Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en Platform Internet Bureaus Nederland (PIBN) een zeer kritische brief geschreven aan de Europese Commissie in reactie op deze opinie van het CBP. Ondertussen is de deadline voor de implementatie van de nieuwe cookie wetgeving verstreken. Dat was in lijn met de verwachting. En op 24mei jl. heeft de Eerste Kamer een principiële privacy motie aangenomen van kamerlid Franken.

De motie is van een geheel andere orde dan de cookie discussie. Franken benadrukt dat privacy een grondrecht is en signaleert dat er tendensen op wetgegevingsgebied zijn om beperkingen van dit grondrecht uit te breiden en te versterken. Franken meent terecht dat bij deze wetgevingsinitiatieven altijd getoetst moet worden of de beperking van de privacy wel gerechtvaardigd is. In de motie worden vervolgens enkele criteria geformuleerd die zouden moeten waarborgen dat de privacy nooit verder beperkt wordt dan proportioneel en strikt noodzakelijk is. Verder zou er strikt toezicht moeten worden gehouden op de uitvoering van privacybeperkende maatregelen en zouden dergelijke maatregelen bovendien beperkt in duur moeten zijn.

De motie is in lijn met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In zoverre biedt de motie niet veel extra’s. Maar het is goed dat vanuit de politiek een duidelijk tegensignaal wordt afgegeven tegen de wel erg datahongerige overheid (niet voor niets heeft Minister Opstelten maar liefst twee Big Brother Awards gekregen). Ook biedt de motie enkele concrete aanwijzigen hoe de privacy van de burger kan worden gewaarborgd. Ik ben daar blij mee.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Tanisha33Morton donderdag 28 juli 2011 22:11

People deserve good life and home loans or just consolidation loan will make it much better. Just because people's freedom bases on money state.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.