NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Privacy-aspecten van facial recognition software

Privacy-aspecten van facial recognition software

Lange tijd vormde ‘facial recognition’ (FR) software geen grote bedreiging voor de privacy. De beschikbare software leverde slechts zelden bruikbare resultaten op. Maar inmiddels is niet alleen de software steeds geavanceerder geworden, ook is er veel meer fotomateriaal beschikbaar. Steeds meer mensen zetten foto’s van zichzelf online, zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn. Facebook is, met ruim 750 miljoen leden, verreweg de beste databank voor dit doel. Dat maakt dus dat FR software steeds accurater wordt, en daarmee steeds privacygevoeliger.

Uit onderzoek van een Amerikaanse universiteit is zelfs gebleken dat je met behulp van relatief simpele FR software en de openbare profielfoto’s op Facebook  in meer dan 30% van de gevallen de identiteit van iemand op een foto kan vaststellen. Daarmee komt de privacy onder druk te staan. Hieronder volgt een korte analyse van enkele juridische aspecten van FR software.  

Opsporing

Een belangrijk doel van FR software is het opsporen van criminaliteit. Door een camera in de openbare ruimte op te hangen en te koppelen aan een databank met foto’s van personen die door de politie gezocht worden, zouden voortvluchtige criminelen gemakkelijker gepakt kunnen worden. Zodra hij langs een van de camera’s loopt, wordt zijn gezicht herkend en geeft de camera een seintje aan de politie, die de boef kan gaan inrekenen.

In dat laatste zit een probleem: iemand die lijkt op de voortvluchtige, wordt ook herkend. Omdat FR software niet 100% accuraat is (en dat waarschijnlijk nooit zal worden), lopen onschuldige mensen het risico als crimineel behandeld te worden. Dat risico wordt natuurlijk wel kleiner naarmate de software accurater wordt.

Overigens geldt voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van opsporing de Wet Politiegegevens, waarin specifieke waarborgen zijn neergelegd voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de politietaak. Ook zal een dergelijke vorm van opsporing moeten voldoen aan de regels van het Wetboek van Strafvordering.

Zwarte lijsten

Ook private partijen, zoals winkels en cafés kunnen FR software gaan gebruiken. Een camera bij de ingang scant je gezicht en als je lijkt op iemand op de zwarte lijst gaan de deuren niet voor je open. Ook dit brengt de nodige privacyproblemen met zich mee. Ten eerste is het maar de vraag of dergelijke partijen camera’s op mogen hangen. Daar komt nog bij dat men een soort zwarte lijst met foto’s zou moeten invoeren in de software. Over zowel cameratoezicht als zwarte lijsten is het CBP erg kritisch. Het CBP hanteert hiervoor dan ook strenge richtlijnen. In ieder geval zal de verwerking op voorhand moeten worden gemeld bij het CBP die dan een voorafgaand onderzoek naar de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking moet uitvoeren.

Of het geoorloofd is om zwarte lijsten te handhaven met behulp van FR software hangt af van de vraag of in het onderhavige geval het belang van de winkelier zwaarder dient te wegen dan het privacybelang van de betrokkene. Daarbij speelt onder andere een rol of en hoe lang de videobeelden worden opgeslagen en of de beelden gepubliceerd worden. Ook is van belang of de verwerking noodzakelijk is voor het doel van de winkelier en of dat doel ook op een andere, minder privacygevoelige manier bereikt kan worden.

Sociale media

FR software wordt ook voor minder serieuze doeleinden gebruikt. Zo introduceerde Facebook in juni een nieuwe functie met behulp van FR software. Wanneer je een foto uploadt naar Facebook, wordt met die software gecontroleerd of er mensen uit je vriendenlijst op de foto staan. Zo ja, dan doet Facebook de suggestie om die persoon te ‘taggen’ in de foto.

Waarschijnlijk is dat in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de nieuwe functie worden je persoonsgegevens verwerkt op een manier waarvoor je geen toestemming hebt gegeven (de functie is standaard ingeschakeld). Bovendien verzamelt Facebook persoonsgegevens die je zelf niet hebt verstrekt en zonder dat je dat weet. Het gaat namelijk om foto’s die anderen uploaden, waar jij toevallig op staat. Enig gerechtvaardigd belang dat Facebook daarbij zou hebben weegt niet op tegen het privacybelang van de gebruiker. De Duitse privacy-autoriteit is ook van mening dat deze verwerking van persoonsgegevens niet toegestaan is. De waakhond eist dan ook dat Facebook stopt met het gebruiken van de software en alle reeds verzamelde data verwijdert.

Overigens heeft Google onlangs PittPatt overgenomen, een bedrijf dat FR software maakt. Google zegt de software echter niet in te willen zetten zonder sterke privacy-waarborgen te bieden.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.