NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • POPSTARS algemeen bekend dus onderscheidend?!

POPSTARS algemeen bekend dus onderscheidend?!

In de Benelux (en in Europa) kennen we in beginsel de regel dat merken die beschrijvend zijn en of geen onderscheidend vermogen hebben, geen merkbescherming krijgen.
Zo werd het merk Bio Claire beschrijvend geacht ten aanzien van een product voor het helder houden en/of maken van water op biologische wijze.

Dat is anders als het merk in de Benelux of de gehele EU (voor depot) is ingeburgerd. Na het Europolis-arrest rees de vraag of inburgering in één van de landen van de Benelux of het Nederlandse taalgebied bij in de Nederlandse/Vlaamse taal beschrijvend woordmerken (dus niet in de Franse, Duitse en Luxemburgse taal) voldoende was. Volgens de Advocaat Generaal in de de Kwik Lok-zaak is inburgering vereist in het gehele grondgebied c.q. alle lidstaten van de Benelux of EU, waar het merk (ab initio) beschrijvend is.

In de POPSTARS-zaak werden de Benelux-merken POPSTARS en POPSTARS – THE RIVALS beschrijvend geacht voor het produceren en organiseren van zangtalentenjacht Tv-programma’s en niet ingeburgerd in de gehele Benelux. De merkhouder kon dus geen beroep op zijn Beneluxmerkrechten nu deze vernietigbaar zijn.

Echter het Unieverdrag van Parijs (UvP) biedt niet geregistreerde merken die algemeen bekend zijn in een land dat is aangesloten bij het verdrag (zoals Nederland) ook bescherming. 

In deze zaak werd het POPSTARS-woordmerk algemeen bekend geacht, omdat er vanaf 2008 tot en met 2011 ieder jaar vier maanden iedere week prime time een zangtalentenjacht onder dat merk is uitgezonden met een gemiddeld bereik van een miljoen televisiekijkers, en vanwege herhaalde uitzendingen mede via Uitzending Gemist en Youtube en alsmede de aandacht die het heeft gekregen inde media.

Gevolg: het gebruik van SBS van het teken THE NEXT POPSTAR en bijbehorende domeinnaam popstar.nl  voor een soortgelijk tv-programma wordt als merkinbreuk aangemerkt.

Twee opmerkingen:

1.
hoewel de drempel van een algemeen bekend merk is verlaagd gezien het bepaalde in artikel 16 lid 2 TRIPs, kan men wel vraagtekens stellen bij de vraag of de uitzending gedurende vier jaren met een gemiddeld kijkersaantal van een miljoen al voldoende is om als algemeen bekend merk te kunnen worden aangemerkt.
Immers uit 16 lid 2 TRIPs volgt dat bekendheid bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van verworven bekendheid als gevolg van reclame voor dat merk, voldoende is, aldus ook Hof Den Haag in de Wendy's-zaak.

Dus het merk hoeft niet bij iedereen bekend te zijn, maar slechts bij (een aanzienlijk deel van?) het relevante publiek.

Het blijft echter de vraag of het merk POPSTARS bij het relevante publiek (wat is dat eigenlijk in casu jongens en meisjes van ?? jaar 12 t/m mannen vrouwen van ?? jaar) algemeen bekend is. En wat is dan algemeen bekend? Bij meer dan 30, 50 of 70  procent van dat relevante publiek? Het aantal van gemiddeld een miljoen kijkers is best veel, maar het programma was geen kijkcijferkanon, zoals Boer zoekt vrouw.

2.     Aangenomen dat een merk algemeen bekend is, moet daarna eigenlijk niet ook de volgende vraag worden gesteld, alvorens de inbreukvraag kan worden beoordeeld.

Is het algemeen bekende merk ingeburgerd?

Het gaat hier immers om het ab initio beschrijvende teken POPSTARS.

Of is deze eis van onderscheidend vermogen geheel niet aan de orde.
Het Unieverdrag zwijgt in alle talen over onderscheidend vermogen. Artikel 15 TRIPs bepaalt alleen dat “
Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen.”

In andere woorden brengt algemene bekendheid ook automatisch onderscheidend vermogen met zich of zijn het twee verschillende - weliswaar zeer dichtbij elkaar gelegen  - grootheden, die ook onder het UVP apart moeten worden getoetst?

Het feit dat het teken bij het publiek (algemeen) bekend is, betekent immers niet automatisch dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft gekregen. Er is immers pas sprake van onderscheidend vermogen indien een aanzienlijk deel van het  publiek als gevolg van het gebruik van het teken, dat teken als merk is gaan opvatten.

Een aanzienlijk deel van het publiek moet het tv-programma POPSTAR als gevolg van dat merk als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen identificeren. Dat is in beginsel wat anders dan het teken c.q. het tv-programma POPSTARS algemeen bekend is bij datzelfde publiek.

Ik moet bekennen het verschil is wel heel genuanceerd.

Lees hier het vonnis in de POPSTARS-zaakPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.