NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Platform Makers hekelt standpunt digitale vrijheid GroenLinks

Platform Makers hekelt standpunt digitale vrijheid GroenLinks

Het Platform Makers is het oneens met het voornemen van GroenLinks om de beschermingsduur van het auteursrecht terug te brengen tot tien jaar. Daarnaast vindt zij dat het verkiezingsprogramma met betrekking tot het downloadverbod tekortschiet.

Hoewel het verkiezingsprogramma met betrekking tot ‘digitale vrijheid’ nog een aantal andere interessante programmapunten bevat, gaat het het Platform Makers om de volgende:

42. Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij.

43. Nederland krijgt een bindend handvest van digitale grondrechten en bepleit dit ook binnen de EU.

44. In internationaal verband komt Nederland op voor het recht om informatie te delen, te kopiëren en te bewerken. Auteursrecht geldt dan alleen nog maar wanneer informatie opnieuw wordt gepubliceerd voor commerciële doeleinden. Nederland pleit voor verkorting van de termijn van auteursrecht tot maximaal 10 jaar, met een ruime overgangstermijn voor bestaande rechten. Auteurs mogen zelf hun rechten exploiteren of afstaan aan het publieke domein.

Beperking van de duur van het auteursrecht, van 70 naar tien jaar na de dood van de maker (art. 37, lid 1 van de Auteurswet), lijkt mij bij voorbaat geen haalbare kaart. De Berner Conventie gaat immers al uit van een termijn van minimaal 50 jaar (art. 7, lid 1 en lid 6 van de Berner Conventie).

Met betrekking tot het downloadverbod, zou GroenLinks ook aan moeten geven “of en op welke wijze auteurs en uitvoerenden voor het privé-gebruik op internet gecompenseerd moeten worden.” In dit verband pleit het Platform Makers voor een, niet nader gespecificeerde, redelijke vergoeding.

Lees hier het bericht op Tweakers.net.

BRON: Tweakers.net


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.