NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Peter R. de Vries publiceert hatemails

Peter R. de Vries publiceert hatemails

Peter R. de Vries zegt in een van zijn columns dat Geert Wilders niet deugt. De Vries noemt Wilders 'gevaarlijk en ronduit kwaadaardig' en 'een demagoog met de potentie van een volksmenner'. Dat leverde De Vries direct een stormvloed van hatemails op. Peter R. schrijft hierover op zijn weblog:

 

vanmorgen zaten er enkele honderden reacties in de mailbox van PVV-aanhangers die op de bres staan voor de vrijheid van meningsuiting van Geert W., maar vinden dat ik mijn mond (lees: bek) moet houden. Dat geeft precies mijn bezwaar tegen deze partij aan

 

Peter R. heeft daartoe enkele ‘treffende’ citaten uit de hatemails op zijn weblog gepubliceerd, inclusief de voor- en achternaam en het e-mailadres van de afzender ervan. Het ‘terugpakken’ van hatemailers door hun teksten en identiteit op internet te publiceren, lijkt wel een trend te worden. Eerder schreef Menno Weij al op deze weblog over kunstenares Tinkebell die een boek met aan haar verzonden hatemails en persoonslijke informatie over de afzenders ervan publiceerde.

 

De publicatie van naam en e-mailadressen op internet, in dit geval door Peter R., zou in strijd kunnen zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is echter niet van toepassing op de verwerking van persoongegevens, wanneer de verwerking geschiedt voor uitsluitend journalistieke doeleinden (art. 3 lid 1 Wbp).

 

Of de column en weblog van Peter R. als journalistiek doeleinde beschouwd kan worden, hangt af van de definitie van journalist of journalistieke doeleinden. In de wet bestaan geen definitie daarvan. Wel oordeelde de Raad van Journalistiek recentelijk dat iemand die zich presenteert als journalist of die regelmatig en tegen betaling meewerkt aan de redactionele inhoud van onder meer dagbladen en tijdschriften voor zover de inhoud daarvan bestaat uit nieuws, foto's en andere illustraties, verslagen of artikelen, ook als journalist behandeld kan worden. In dat geval zal de column en weblog van misdaad-verslaggever Peter R. de Vries onder het journalistieke doeleinde vallen.

 

Alhoewel de Wbp niet van toepassings is op verwerking voor journalistieke doeleinden, dienen evengoed nog wel de voorwaarden van rechtmatigheid, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Wbp, in acht genomen te worden. Dit houdt onder meer in dat De Vries een rechtmatige grondslag voor verwerking van de gegevens moet hebben. Waarschijnlijk zal De Vries in voorkomend geval een beroep doen op het hebben van een gerechtvaardigd belang (art. 8 sub f Wbp) vanwege de vrijheid van meningsuiting, die met name zwaar weegt voor journalisten. De publicatie van De Vries past bovendien in het publieke debat over Wilders, de PVV en (nota bene) de vrijheid van meninguiting. Aangezien voor de publicatie van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden de overige bepalingen van de Wbp niet gelden, heeft de journalist niet de plicht de betrokkene te informeren over de verwerking van zijn gegevens (art. 33, 34 Wbp) en de betrokkene geen inzage- en correctierecht (art. 35, 36 Wbp).

 

Toch is het nog maar de vraag of De Vries er mee weg zou komen. Je zou immers kunnen zeggen dat uit de gepubliceerde citaten de levensovertuiging of politieke gezindheid (en wellicht de gezondheid) van de afzenders blijkt. Alhoewel het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, niet geldt voor verwerking in het kader van journalistieke doeleinden, dient de verwerking van die gegevens wel voor dat doel noodzakelijk te zijn (art. 3 lid 2 Wbp). Peter R. had met zijn punt over de aanhangers van de PVV ook een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijke debat door de citaten zonder de volledige namen en e-mailadressen te publiceren.

 

 

BRON: Telegraaf.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Henk donderdag 18 maart 2010 14:12

Peter R. de Vries is een over het paard getild persoon. Hij voelt zich gerechtigd om te pas en te onpas kommentaar te geven. Het was beter dat hij zich eens zo wijs gedroeg, als dat hij zich voor doet. Meer op de achtergrond blijven. Nu maakt hij mensen misselijk met zijn eigenwijs gebrabbel. Moet er wel aan toevoegen dat hij goed werk doet en gedaan heeft. Maar wat minder lawaai staat hem beter.

sonja woensdag 29 december 2010 23:06

De heer de vries zet de feiten op een rij en dat een aantal mensen veel pijn. die psychopaat wilders moet snel hulp zoeken voor het te laat is want als het te laat is dan gaan we zijn lelijke rot kop missen hahaha en voordat hij kritiek wil leveren over marokkaanse criminelen moet hij zijn eigen collega's goed screenen een goede wereled begint bij je zelf meneer wilders hahaha

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.