NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Payment provider moet gegevens verstrekken aan Brein

Payment provider moet gegevens verstrekken aan Brein

In een vonnis van gisteren oordeelt de voorzieiningenrechter van de rechtbank Den Haag dat payment provider Techno Design - vroeger aanbieder van Zoekmp3.nl -identificerende gegevens van haar klanten aan Brein moet verstrekken.

De betaaldienst van Techno Design was gebruikt voor het verrichten van betalingen aan de beheerder van een BitTorrent website. Brein wil de beheerder van de website aanspreken, maar kan zijn identiteit niet achterhalen. Kennelijk hebben zowel de hosting provider van de website als Techno Design geweigerd de gegevens te verstrekken. Daarop heeft Brein besloten Techno Design in kort geding te dagvaarden.

De rechter beoordeelt de vraag of de gegevens moeten worden verstrekt aan de hand van de criteria van het bekende Lycos/Pessers-arrest, dat bepaalt wanneer hosting providers verplicht zijn gegevens te verstrekken aan derden:

a. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
b. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de gegevens;
c. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen;
d. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

De rechter oordeelt in deze zaak dat de toets in het voordeel van Brein uitvalt en dat  Techno Design de NAW-gegevens, e-mail en ip-adressen en het bankrekeningnummer moet verstrekken van de accounthouder en van derden die voor of namens de verantwoordelijke het contact onderhouden met Techno Design. Brein had nog meer informatie gevorderd, maar die hoeft niet te worden verstrekt. Interessant is dat de rechter voor de belangenafweging veel waarde hecht aan het feit dat de beheerder van de website niet in de privé-sfeer opereert, maar actief is in het economisch verkeer. Daarom prevaleert het belang om anoniem te blijven in dit geval niet.

Opvallend is dat Techno Design blijkens het vonnis slechts beperkt verweer heeft gevoerd. Dat is jammer, want er was nog wel het een en ander tegen de vorderingen van Brein in te brengen geweest. Zo zijn voor identificatie van de beheerder van de website de NAW-gegevens voldoende, en heeft Brein dus in beginsel geen reëel belang bij verstrekking van de overige gegevens.

Lees hier het vonnisPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.