NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Pas op: geen stresstest (advies) kan u duur komen te staan!

Pas op: geen stresstest (advies) kan u duur komen te staan!

Voor (ICT) contractenrechtspecialisten is de uitspraak van de rechtbank Den Haag tussen de TU Delft en Nextprint, heerlijk leesvoer. Een must, zo te zeggen.

 

Alle aspecten van tekortkoming, toerekenbaarheid, opschorting, ontbinding en schade komen uitvoerig aan de orde. Ik zou kunnen volstaan met simpelweg een verwijzing naar het vonnis. Ik wijs hier echter wel op één opmerkelijke overweging van de rechtbank over het niet tevoren getest hebben van een computersysteem.

Even kort de context: de vraag is of Nextprint toerekenbaar tekort is geschoten in haar contractuele verplichting tot het leveren van een online dictaten-bestelsysteem "Nextstore". Bij aanvang van het academisch jaar blijkt de capaciteit van het systeem namelijk niet te voldoen.

Nextprint beroept zich onder meer op overmacht. De rechtbank
kan Nextprint hier niet in volgen. De rechtbank acht hierbij van belang dat er geen technische stresstest is uitgevoerd vóór de ingebruikname van Nextstore. Volgens de rechtbank, had met zo’n stresstest tijdig kunnen worden vastgesteld dat bij een grote belasting van Nextstore er capaciteitsproblemen konden ontstaan. De rechtbank overweegt dan specifiek als volgt:

 

“Het is een algemeen bekend feit dat computersystemen voordat zij in gebruik genomen worden adequaat getest dienen te worden en het is, indien een dergelijke test niet plaatsheeft, voorzienbaar dat nadat aanpassingen in de software zijn doorgevoerd het systeem in de praktijk onverwachte gebreken kan vertonen die met een test ontdekt hadden kunnen worden. Tevens was voorzienbaar dat bij de ingebruikneming aan het begin van het academisch jaar de 13.000 studenten, die allen voor de eerste keer van Nextstore gebruik zouden maken en zich daartoe eerst moesten registreren, de capaciteit van het systeem op de proef zouden stellen. Nu Nextprint geen stresstest heeft uitgevoerd, noch TU Delft heeft geadviseerd een stresstest uit te laten voeren, vóór dat Nextstore in gebruik genomen werd, kan onder de hiervoor geschetste omstandigheden naar het oordeel van de rechtbank van overmacht geen sprake zijn.”

 

Het blijft altijd lastig om vanaf de zijlijn en achteraf, commentaar te geven. Maar in mijn ogen wordt de schuld voor het niet vooraf testen door de rechtbank wel makkelijk in de schoenen van Nextprint geschoven, gezien de eigen aanname van de rechtbank dat iedereen weet dat computersystemen vooraf adequaat getest dienen te worden.  (Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat die aanname van de rechtbank juist is.)

Overigens zal Nextprint hier niet wakker van liggen. De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de TU Delft de overeenkomst ten onrechte heeft ontbonden, en wijst Nextprint's vorderingen tot betaling van facturen en vergoeding van de schade, toe.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.