NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Part III: aanbestedingsperikelen tussen KPN en de staat

Part III: aanbestedingsperikelen tussen KPN en de staat

Begin dit jaar berichtte ik voor het eerst over de problemen rondom de aanbestedingsprocedure over de inkoop van telecommunicatiediensten over het vaste net (OT2010).

 

In het kort

De opdracht, die circa 15 tot 20 miljoen euro per jaar waard is, werd oorspronkelijk aan KPN gegund. Concurrent Tele2 overlegde daarop documenten waaruit zou blijken dat KPN interne wholesale-korting had bedongen die pas direct voorafgaan aan het einde van de inschrijving voor de aanbesteding openbaar werd gemaakt. De staat besloot naar aanleiding daarvan om KPN uit te sluiten van de aanbesteding en gunde de opdracht aan Tele2. Hoewel KPN zich met haar actie een zekere voorsprong heeft verworven ten opzichte van de concurrenten, oordeelde de rechter dat KPN niet van de aanbesteding uitgesloten mocht worden. De staat moest de gunning aan Tele2 dus intrekken.

 

Het hoger beroep

De staat ging tegen de uitspraak in hoger beroep, maar afgelopen dinsdag stelde het Hof Den Haag de staat in het ongelijk. Het hof geeft aan dat een gunningsbeslissing op grond van de Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) transparant gemotiveerd dient te worden. De beslissing dient daarom aan iedere inschrijver of gegadigde de relevante redenen voor de gunningsbeslissing duidelijk te maken.

 

De staat heeft in de gunningsbeslissing slechts verwezen naar een hoofdstuk uit het Beschrijvend Document waarin staat dat voor aanbieders van telecommunicatiediensten regels gelden die kunnen wijzigen en dat die gewijzigde regels zullen moeten worden toegepast door de inschrijvers en toekomstige opdrachtnemers. Volgens het hof valt hierin niet een verplichting te lezen die, indien deze niet in acht wordt genomen, kan leiden tot uitsluiting van aanbesteding. Als de staat dat wel had bedoeld, dan was dat voor KPN in ieder geval niet duidelijk genoeg. Het is daarom in strijd met het transparantiebeginsel dat de staat de inschrijving van KPN terzijde heeft gelegd met een beroep op het genoemde hoofdstuk.

 

De staat voerde nog aan dat de inschrijving van KPN ook terzijde is gelegd omdat zij tot stand was gekomen buiten de vrije concurrentie om, hetgeen ‘onregelmatig’ was in de zin van de richtlijn en het Boa. Dit mag echter niet baten, omdat deze reden niet in de gunningsbeslissing is genoemd. Het hof geeft aan dat het standpunt dat in zijn algemeenheid uitsluiting zou moeten volgen als uitvloeisel van fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht onjuist is.

 

Het hof laat zich niet uit over de vraag of er daadwerkelijk sprake was van verstoring van de eerlijke concurrentie en of dit een schending betreft van een van de pijlers van het aanbestedingsrecht. Uitsluiting van de aanbesteding was in ieder geval niet de juiste sanctie. Het hof beslist dat de staat het Cluster Vast in het kader van OT2010 aan KPN moet gunnen.

 

Lees hier het arrest

 

Update 11 juli 2011: De staat heeft de opdracht conform de uitspraak van het hof aan KPN gegund. Tele2 kan nog tot 26 juli in bezwaar tegen dit besluit.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.