NL EN

Overspeelt ANVR zijn hand?

Op de website nos.nl valt vandaag te lezen dat Reisbrancheorganisatie ANVR de klantgegevens van de reizigers van Oad eist. Als Oad die gegevens voor vanmiddag 15.00 uur niet geeft, dan stapt de ANVR naar de rechter.

Het gaat om de gegevens van klanten die een reis hebben geboekt via reisbureau Globe, dat onderdeel is van het failliete Oad. Bij Globe zijn veel reizen geboekt bij andere touroperators zoals TUI en D-reizen. Maar de touroperators kunnen nu niet bij de klantgegevens.

Volgens de directeur van de ANVR proberen de curatoren de klantgegevens zo veel mogelijk bij zich te houden omdat het dan makkelijker is om een doorstart te maken. Mogelijk verschuilen de curatoren zich ter zake achter de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Wbp verbiedt de verwerking van persoonsgegevens, waar klantgegevens evident onder vallen, buiten het doel waarvoor ze zijn verkregen. Een beroep op dit doelbindingsbeginsel zou naar mijn mening stand kunnen houden in de rechtbank.

Het doelbindingsbeginsel komt erop neer dat gegevens over individuele personen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld. Dat doel bepaalt welke gegevens mogen worden opgenomen, hoe ze mogen worden gebruikt en aan wie ze mogen worden verstrekt. Artikel 9 Wbp schrijft voor dat een Verantwoordelijke persoonsgegevens niet verder mag verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Het is onwaarschijnlijk dat Globe de klantgegevens heeft verzameld met het doel ze aan de ANVR te verstrekken. Het is bovendien niet noodzakelijk dat de ANVR over de klantenlijsten van Globe komt te beschikken. Dit ligt anders wanneer de klantgegevens rechtstreeks door de curatoren aan de reisorganisaties als TUI en  D-reizen zouden worden verschaft. In het laatste geval zal er evenwel zorgvuldig moeten worden beoordeeld welke klantgegevens aan welke reisorganisatie toekomen.

De Wbp vereist namelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn (art. 11Wbp). Het minimum aan persoonsgegevens is tegelijk ook het maximum. Het zou daarom niet verbazen wanneer het ongeordend en volledig vrijgeven van de  klantlijsten van Globe door de curatoren aan de ANVR, een schending van de Wbp oplevert.

BRON: nos.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

M.C.Wolters woensdag 2 oktober 2013 15:11

Ik ben van mening dat Globe verplicht is de gegevens door te geven aan de betreffende touroperator.
De reisoversenkomst is een overeenkomst tussen de klant en de touroperator, waarbij de agent i.c. Globe als intermediair fungeert. Daarom heeft de touroperator ook leveringsplicht, ongeacht of de intermediair de door de klant volledig betaalde reissom doorgestort heeft naar de touroperator.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.