NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Over nieuwheid in het modellenrecht

Over nieuwheid in het modellenrecht

Hoofdregel in het modellenrecht is dat een model wordt beschermd als het nieuw is en een eigen karakter heeft. Dat betekent dat het model (of een ander model met eenzelfde algemene indruk) niet voor de registratiedatum aan het publiek beschikbaar mag zijn gesteld.

Het gebeurt echter regelmatig dat een producent zijn model al op de markt brengt voordat hij het heeft geregistreerd. Modelregistratie is immers een juridische formaliteit waar niet iedere ondernemer meteen aan denkt. Gelukkig heeft de Europese richtlijngever daar rekening mee gehouden. De ontwerper van een model heeft een terme de grace van 12 maanden waarbinnen hij zijn model alsnog kan registreren. Als er echter meer dan 12 maanden verstrijken na de eerste beschikbaarstelling aan het publiek, dan is het te laat. Het model is dan nietig.

Dat modelhouders ondanks de terme de grace toch nog wel eens de mist in gaan, blijkt uit een recent kort geding vonnis van de rechtbank Den Haag. Eiseres in deze zaak beriep zich op haar modelrechten op een klos katoendraad (zie afbeelding hieronder), maar gedaagde wist en kon bewijzen dat eiseres het betreffende model al langer dan 12 maanden voor de registratiedatum verkocht. Eiseres was hier dus zogezegd de klos.

Een wijze les dus voor alle ondernemers die hun nieuwe product het liefst zo snel mogelijk willen lanceren in een nieuwsbrief, op internet, in een vakblad, op een beurs, etc.: zorg ervoor dat je het model hebt geregistreerd binnen 12 maanden na de eerste beschikbaarstelling aan het publiek.

Tot slot ontstond er in de genoemde zaak nog een interessante discussie over de hoogte van de advocaatkosten. Eiseres voerde aan dat de advocaatkosten van gedaagde ‘buitenproportioneel hoog’ waren. Maar de advocaatkosten van eiseres waren ongeveer even hoog. Niet erg overtuigend dus. Belangrijker is echter dat de rechter met gedaagde eens was dat de advocaatkosten zo hoog waren omdat eiseres haar vorderingen had gebaseerd op meerdere grondslagen, die allemaal moesten worden uitgewerkt en waartegen gedaagde zich moest verweren. In dat licht vond de rechter de advocaatkosten van gedaagde niet onredelijk hoog. Eiseres (die de procedure had verloren) moet dus de volledige advocaatkosten van gedaagde betalen.

Lees hier het vonnis van 26 april 2011.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.