NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • OPTA: KPN moet bod op OT2010 intrekken

OPTA: KPN moet bod op OT2010 intrekken

Er is weer nieuws in de OT2010 aanbestedingsprocedure. Ik blogde al een aantal keer eerder over de verschillende civiele rechtszaken met betrekking tot de aanbesteding van vaste telefonie door de overheid. Aanvankelijk werd daarin geoordeeld door Rechtbank en Hof dat de Staat de opdracht aan KPN moest gunnen. Na de gunningsbeslissing startte Tele2 een nieuw kort geding, waarin werd geoordeeld dat de opdracht niet gegund mag worden aan KPN zolang de bestuursrechtelijke procedures bij de OPTA niet zijn afgrond.

Dit keer komt het nieuws uit bestuursrechtelijke hoek. De OPTA heeft KPN geboden om haar bod in OT2010 in te trekken, op straffe van een dwangsom van maximaal 1 miljoen euro.

In september 2010 deed Tele2 een verzoek aan OPTA om handhavend op te treden tegen de beweerdelijke overtredingen van de verplichtingen uit het marktanalysebesluit Vaste Telefonie door KPN. KPN heeft namelijk informatie over de WLR actietarieven niet tegelijk bekendgemaakt aan interne en externe afnemers. Daardoor kon KPN de nieuwe tarieven wel meenemen in haar inschrijving op OT2010, terwijl de andere inschrijvers dat niet konden. Op basis van deze tarieven is de opdracht aanvankelijk aan KPN gegund. Daartegen is door Tele2 in verschillende juridische procedures protest aangetekend.

Naar aanleiding van het verzoek van Tele2 oordeelde OPTA in oktober 2010 dat KPN inderdaad transparantieverplichtingen en non-disciminatieverplichtingen uit het Marktanalysebesluit had geschonden. Zij legde echter geen sanctie op, omdat de schending toen al beƫindigd was.

Tele2 ging tegen dit besluit in bezwaar, omdat de gevolgen van de schending nog steeds voelbaar waren. Het bod dat KPN had gedaan in OT2010 op basis van de lagere tarieven geldt immers nog steeds. Dit terwijl het voor de overige inschrijvers niet mogelijk is om hun inschrijving aan te passen aan de lagere tarieven.

OPTA gaat mee in deze argumentatie van Tele2. Door de schending van het Marktanalysebesluit door KPN is er geen sprake van een level playing field. De inschrijvingen van de verschillende partijen zijn niet gelijk omdat KPN destijds over meer informatie beschikte. OPTA wijst op de uitspraak van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 20 december 2010, waarin is geoordeeld dat het niet toelaatbaar is dat KPN afnemers op een dusdanig laat moment informatie verschaft dat zij daarmee bij hun inschrijving voor OT2010 geen rekening meer hebben kunnen houden.

OPTA legt daarom aan KPN de last op om haar bod op OT2010 in te trekken op straffe van een dwangsom. KPN heeft daartegen nog aangevoerd dat zij zelf niet in staat is om het bod in te trekken, maar de OPTA gaat daaraan voorbij. Het intrekken van het bod is een eenzijdige rechtshandeling, waarvoor KPN geen toestemming nodig heeft.

Bovendien wijst de OPTA erop dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag op 28 september 2011 nog heeft geoordeeld dat de opdracht niet gegund mag worden aan KPN zolang de procedures bij de OPTA niet zijn afgrond. De voorzieningenrechter gaf aan dat de Staat wel kan overgaan tot het opnieuw aanbesteden van dezelfde of een gewijzigde opdracht. Op basis daarvan oordeelt de OPTA dat het bod van KPN niet onherroepelijk is, zolang het bod niet uitdrukkelijk door de Staat is aanvaard.

Lees hier de beslissing op bezwaar van OPTA

BRON: OPTA.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.