NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • OPTA geeft prioriteit aan handhaving cookiewet

OPTA geeft prioriteit aan handhaving cookiewet

Regelrecht in strijd met de informatie die Minister Verhagen aan de Eerste Kamer heeft gegeven, kondigde de OPTA gisteren aan in 2012 prioriteit te zullen geven aan de handhaving van de nieuwe cookieregels.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, waarvan de nieuwe cookieregels een onderdeel vormen, moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft besloten het wetsvoorstel niet als hamerstuk af te doen maar een nader onderzoek te doen. In dat kader zijn er enkele zeer kritische vragen gesteld aan de minister. Deze vragen zien bijna uitsluitend op de nieuwe cookieregels.

De minister heeft in de Nadere Memorie van Antwoord vastgesteld dat er binnen de EU geen consensus bestaat over de vraag hoe de Europese cookieregels moeten worden uitgelegd. Met name is onduidelijk of voorafgaande toestemming via de browsersettings kan worden gegeven. Vervolgens heeft de minister met zoveel woorden gezegd dat tegen deze achtergrond de toezichthouder terughoudend zal optreden:

“Tegen deze achtergrond stel ik voor dat OPTA, zolang binnen de EU geen consensus is bereikt over de precieze interpretatie van de Bijzondere privacyrichtlijn, terughoudend toezicht houdt en er daarbij zorg voor draagt dat Nederland niet uit de pas loopt met de overige EU-landen.”

Naar aanleiding van de antwoorden van minister heeft de Eerste Kamer eindverslag uitgebracht en geoordeeld voldoende te zijn geïnformeerd om het wetsvoorstel in stemming te brengen. De plenaire behandeling en stemming zullen plaatsvinden op 3 april aanstaande.

Ondanks deze duidelijke informatie van de minister, kondigde OPTA gisteren bij de publicatie van haar begroting aan in 2012 prioriteit te zullen geven aan de handhaving van de nieuwe cookieregels. Tekst en uitleg, of een verwijzing naar het wetgevingsproces, ontbreken.

Het wetgevingsgedoe rond de invoering van de Europese cookiegels wordt steeds gekker. Het wetsvoorstel is nog niet eens aangenomen, de Eerste Kamer heeft zeer kritische vragen gesteld, er is geen consensus over hoe de regels moeten worden uitgelegd, de minister zegt dat OPTA terughoudend zal optreden, en OPTA kondigt aan de regels dit jaar al met prioriteit te zullen handhaven.

In het wetgevingsproces blijken de antwoorden van de minister aan de volksvertegenwoordiging van geen waarde. Dat is kwalijk, want de Eerste Kamer gaat wel op basis van deze antwoorden over het wetsvoorstel beslissen. Dit is slecht voor de rechtszekerheid, en het vertrouwen in de minister. De volksvertegenwoordiging, burgers, en de branche weten nu niet waar ze aan toe zijn en wat men de komende tijd moet verwachten.

Daar waar in het Verenigd Koninkrijk duidelijke afspraken zijn gemaakt over de handhaving en een ‘grace period’ van een jaar is afgesproken, spreken toezichthouder en minister elkaar hier tegen, wordt de Eerste Kamer verkeerd voorgelicht, en gaat OPTA zelfs vaart maken met handhaving.

En wat gaat OPTA dan precies handhaven? Stel, de wet wordt op 3 april aangenomen, en treedt per 1 mei in werking. Gaat OPTA dan meteen boetes uitdelen? Voor wat dan precies? Want hoe de wet precies moet worden uitgelegd, kan de verantwoordelijke minister ons niet eens vertellen.

Vandaag heb ik de OPTA gebeld om te vragen hoe het prioriteitenlijstje zich verhoudt tot de uitspraken van de minister. Daar kon men mij nog geen antwoord op geven, maar ik zou binnen enkele dagen worden teruggebeld door iemand van de afdeling CNB (‘Consument, Nummers en Bestuur’). Ik ben benieuwd.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Jochem Vroom dinsdag 20 maart 2012 13:13

Poeh poeh.. Zo moeilijk zou dit toch niet moeten zijn zou je denken. Minister zegt iets: OPTA gaat hiermee aan de slag.

Hoe kan de OPTA dan met zo'n statement naar buiten komen?

Bedankt overigens voor deze hoge kwaliteits berichtgeving.

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:35

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.