NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • "Opslaan van muziek in de cloud toegestaan"?

"Opslaan van muziek in de cloud toegestaan"?

Volgens een rechter in New York mogen mensen hun muziek in de cloud opslaan en beluisteren.” zo schrijft Webwereld over een zaak die speelde tussen platenlabel EMI en de website MP3Tunes.com voor de New Yorkse rechtbank. Tegenover Webwereld zou Michael Robertson, oprichter van MP3Tunes, hebben gesteld dat de rechter hem gelijk heeft gegeven en dat de verantwoording bij de gebruikers van zijn dienst liggen. Dat laatste is wat ongenuanceerd.

MP3Tunes.com is een website waarop gebruikers een eigen “user locker” kunnen aanmaken waarin zij muziek kunnen opslaan. Die muziek kunnen ze zelf uploaden of van het internet halen door een hyperlink in te voeren naar een mp3 bestand. Daarnaast kan met de website Sideload.com, die is gekoppeld aan MP3Tunes.com, worden gezocht naar hyperlinks naar MP3 bestanden op het internet. De gevonden MP3 bestanden worden direct toegevoegd aan de user locker.

EMI klaagde MP3Tunes aan en stelde onder andere dat MP3Tunes zich schuldig maakte aan “contributory infringement” wat zoveel betekent als medeplichtigheid aan inbreuk. Naar Nederlands recht is deze figuur te vergelijken met de onrechtmatige daad die bestaat uit het faciliteren van auteursrechtinbreuk. Op deze grond heeft Brein in Nederland al vele websites op zwart weten te zetten.

MP3Tunes verweerde zich in New York ten eerste met het argument dat zij niet aansprakelijk is omdat zij onder de “Safe Harbor Principles” in de Amerikaanse auteurswet zou vallen. Onder deze Safe Harbor Principles zijn internet service providers die voldoen aan bepaalde voorwaarden, niet aansprakelijk voor inbreukmakende content op hun platforms. De Safe Harbor Principles zijn vergelijkbaar met de regeling voor internet service providers in de Europese E-commerce Richtlijn, die ook in Nederland geldt.

Kort gezegd komen de Safe Harbor Principles erop neer dat een internet service provider – teneinde hierop met succes een beroep te kunnen doen - onder andere (i) een notice-and-takedown beleid moet hebben zodat rechthebbenden inbreukmakende bestanden kunnen melden en dat dit beleid onder andere de mogelijkheid moet bieden dat gebruikers die overduidelijk inbreuk maken, van de dienst worden geblokkeerd en (ii) content die door rechthebbenden wordt gemeld als inbreukmakend snel moet verwijderen.

MP3Tunes heeft volgens de Amerikaanse rechter aan deze vereisten voldaan voor zover zij inderdaad de door EMI geïdentificeerde inbreukmakende content heeft verwijderd. Wat MP3Tunes had gedaan, was het verwijderen van de hyperlinks op Sideload.com. Wat zij echter niet had gedaan, was de aan die hyperlinks gerelateerde MP3 bestanden uit de user lockers verwijderen. Ten aanzien daarvan kan zij volgens de New Yorkse rechtbank dan ook geen beroep doen op de Safe Harbor Principles en is MPTunes aansprakelijk op basis van contributory infringement. MP3Tunes was zich volgens de rechtbank bewust van het inbreukmakend karakter daarvan en had aan de inbreuk bijgedragen.

De wat al te positieve berichtgeving over deze zaak door Robertson is waarschijnlijk meer geïnspireerd door pr overwegingen dan gebaseerd op de uitspraak zelf. Het is natuurlijk gemakkelijk de overwinning te claimen als de eis van EMI slechts wordt toegewezen voor 350 nummers terwijl de claim, volgens Robertson zelf, zag op 33.000 nummers. EMI had volgens de rechtbank namelijk slechts een beperkt aantal nummers op de juiste wijze aan MP3Tunes en voor het overige slechts verwezen naar “all of EMI’s copyrighted works, even those not specifically identified.” Het is overigens wel opmerkelijk dat Robertson daaruit kennelijk zelf kan afleiden hoeveel nummers dat waren.

Dat het opslaan van muziek in de cloud nu toegestaan zou zijn in de VS, gaat te ver (er staat overigens geen enkele verwijzing naar cloud diensten in de uitspraak, volgens mij stonden de bestanden gewoon de servers van MP3Tunes). Wel is de uitspraak mijns inziens een gerechtvaardigde toepassing van de Safe Harbor Principles, waar de Nederlandse rechter een voorbeeld aan kan nemen: rechthebbenden moeten duidelijk aangeven welke content inbreukmakend is en slechts die content hoeft verwijderd te worden. Op internet service providers zou geen plicht moeten worden opgelegd om actief op zoek te gaan naar mogelijk inbreukmakende bestanden.

Lees het vonnis in de zaak hier.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

GoffRosetta woensdag 31 augustus 2011 06:29

Houses and cars are not very cheap and not everyone can buy it. But, personal loans are created to help different people in such kind of hard situations.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.