NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ophef over 'privacyboete' is waan van de dag

Ophef over 'privacyboete' is waan van de dag

Er is grote ophef ontstaan over een vermeend wetsvoorstel waarin zou worden opgenomen dat burgers en ondernemers hoge boetes krijgen als ze inbrekers of ander gespuis digitaal aan de schandpaal nagelen. Vandaag meldde De Telegraaf dat CDA en PVV al hebben aangekondigd kamervragen te stellen aan Minister Opstelten vanwege deze torenhoge ‘privacyboete’. Het toont weer aan hoe zowel politiek als media worden geregeerd door de waan van de dag. Want wat is er werkelijk aan de hand?

Gisteren verscheen een bericht in het Algemeen Dagblad dat het College Bescherming Persoonsgegevens (‘CBP’), onze privacy waakhond, zou hebben aangekondigd hoge boetes te zullen opleggen aan mensen die video’s van inbrekers online zetten. Dat zou mogelijk worden gemaakt door een nieuw wetsvoorstel. “Zelfs 'iemand op driehoog achter' die op een website andere mensen aan de schandpaal nagelt, kan al snel een boete van 25.000 euro krijgen” aldus voorzitter van het CBP, Jacob Kohnstamm in het AD.

Het lijkt erop dat een gesprek met Kohnstamm waarvan een deel is aangehaald in het artikel in het AD een geheel eigen leven is gaan leiden. De hoogst verontwaardigde conclusies die nu worden getrokken zijn in ieder geval niet juist.

Het klopt dat het CBP op dit moment nog maar zeer beperkt boetes kan opleggen, namelijk alleen als een verwerking van persoonsgegevens in strijd met de wet niet is aangemeld bij het CBP. Dat gaat binnenkort veranderen. In het regeerakkoord (inderdaad, VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV) is sterk ingezet op een betere bescherming van privacy van de burgers. In dat kader heeft het kabinet een wetsvoorstel in de maak. In een brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 april 2011 aan de Eerste Kamer lezen we:

“Ter uitvoering van het regeerakkoord zal het kabinet de navolgende voornemens

in een voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens

(Wbp) uitwerken.

(…)

c. Het kwalitatief versterken van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wbp,

waarbij de materiële gedragsnormen van de Wbp zullen worden gesanctioneerd

met een bestuurlijke boete.”

Dit voornemen sluit aan op de wens vanuit Europa om de privacy van burgers beter te beschermen. In dat kader wordt de Europese Privacyrichtlijn op dit moment herzien. Een van de speerpunten van het nieuwe Europese beleid (en daaruit voortvloeiende regelgeving) is betere handhaving. De Europese Commissie heeft in een beleidsdocument al aangekondigd dat in dat kader de privacy waakhonden van de lidstaten meer bevoegdheden krijgen, waaronder de aanscherping van bestaande sanctieregelingen. Zodra de Privacyrichtlijn op dit punt is gewijzigd, is Nederland verplicht om de Wet bescherming persoonsgegevens aan te passen.

Dus: er komt helemaal geen wet die specifiek gericht is op de digitale schandpaal of specifiek gericht is op het opleggen van hoge boetes aan burgers. Het CBP kan straks boetes opleggen aan iedereen die in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelt, en dat kan nu nog niet. Dat is alles.

Dat betekent inderdaad dat het mogelijk zou zijn dat wanneer iemand een video van een inbreker online zet, hij hiervoor in de toekomst kan worden beboet, als het CBP vindt dat dit in strijd met de wet is. Of dat in het concrete geval gebeurt, en zo ja, hoe hoog die boete dan is, hangt helemaal af van de omstandigheden van het geval. Waarschijnlijk zal het CBP sowieso eerst een waarschuwing sturen, zeker wanneer het gaat om particulieren.  

Het CDA en de PVV vinden dat het ‘wetsvoorstel’ geen schijn van kans maakt, want het zou de omgekeerde wereld zijn als we zouden worden beboet vanwege privacyschending van inbrekers. De partijen geven hiermee aan geen kennis van zaken te hebben en enkel af te gaan op wat opruiende berichtgeving in de pers. Er is nog geen wetsvoorstel, en als dat er wel komt ziet dat enkel op het verruimen van de boetebevoegdheid van het CBP. De privacywaakond zal ongetwijfeld op een redelijke manier gebruik maken van haar verruimde bevoegdheden, met inachtneming van de omstandigheden van het geval. De mogelijkheid om straks boetes op te leggen heeft niets met de digitale schandpaal te maken, maar vloeit rechtstreeks voort uit aanstaande wijzigingen van de Europese wetgeving en uit het regeerakkoord tussen VVD, CDA en PVV. Ik zou zeggen dat de bezwaren van CDA en PVV geen schijn van kans maken.

Tot slot, de door CDA en PVV kennelijk bepleite eigenrichting is wat mij betreft de omgekeerde wereld. Het verbod op eigenrichting is één van de pijlers van onze moderne (en zo vurig door de PVV verdedigde) Westerse rechtstaat. Dus nee, dieven verspelen hun recht op privacy niet. Net zo min als we een dief mogen ‘terugpakken’ door hem te beroven. Zie mijn blog hierover naar aanleiding van de plannen van Vereniging Eigen Huis. Luister ook naar de uitzending van Stand.nl van gisteren waarin Christiaan Alberdingk Thijm nog eens uitlegt hoe het zit.

BRON: De Telegraaf, AD


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (13)

boos dinsdag 2 augustus 2011 14:41

De dieven zwijnen moeten van te voren bedenken dat zij met hun kop in het publiekbeeld verschijnen!!!
Ze zijn bij mij al 4 keer geweest, dieven tuig kun je het besten het land uit zetten!
Als ik aan het marokaantje in de shoarmatent vroeg waar de gestolen autoradio van Jan gebleven was, dan is deze binnen een uur weer terug! Slechte ervaring genoeg, dus geneuzel over privacy is grote onzin, zo niet dan ronduit belachelijk!

anoniem dinsdag 2 augustus 2011 15:56

@boos kunt u alst u blieft even letten op uw speling en uw spatie gebruik. Want met zo een reactie plaatst u zichzelf buitenspel in een verder interessante discussie. Uw reactie komt dom en daarmee ononderbouwd en zelfs onbegrijpbaar over. Dat is jammer.

Helaas maakt u inhoudelijk precies dezelfde fout die de verwontwaardigde politici maken: het gaan namelijk niet om het al dan niet publiekelijk aan de schandpaal nagelen van dieven-zwijnen, maar over de betere bescherming van privacy van gewone burgers. U en ik. En aangezien niet-veroordeelde verdachten ook nog altijd "gewoon" burgers zijn, zij dus ook.

U heeft duidelijk de strekking van dit artikel niet begrepen, en reageert al net zo onzinnig als de politici die juist in dit stuk op hun plek en hun fouten gewezen worden.

Intelligent dinsdag 2 augustus 2011 18:18


a) Een dief is iemand die steelt.
b) Een dief is iemand die veroordeeld is.
c) Iemand die niet veroordeeld is heeft gestolen en is daarom geen dief.

Politie dinsdag 2 augustus 2011 19:21

De overheid heeft als één van haar taken het beschermen van haar burgers tegen criminelen, zoals inbrekers en dieven. De politie is het instrument voor wetshandhaving, en heeft een geweldsmonopolie. Dat is althans de theorie.

De praktijk is, dat de Nederlandse politie al vele jaren onderbemand is, en dat daardoor de meeste misdrijven onopgelost en dus onbestraft blijven. Het inbrekers- en dievengilde weet dit ook, en maakt hiervan dankbaar misbruik.

De voornoemde ophef is ontstaan door berichtgeving in o.a. RTL Nieuws en het NOS Journaal. In beide programma's kwam Kohnstamm aan het woord, en in geen van beide heeft hij het bericht tegengesproken; in tegendeel.

Ook in deze blog wordt vooral gesproken over de privacy van de verdachten, die inderdaad nog niet veroordeeld zijn, maar waarvan wél met bewakingscamera's is vastgelegd dat ze zich op een bepaalde tijd op een plaats bevonden waartoe zij geen toegang gehad zouden hebben, anders dan door het gebruiken van geweld van een inbraak om een diefstal te kunnen plegen. De redenatie dat dezen nog niet veroordeeld zijn, en dus geen dief, is weer zeer theoretisch en kort door de bocht.

Ook wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat het vertonen van dergelijke beelden de politie kan ondersteunen in haar opsporingstaak, zoals dat wel vaker gebeurt in de media. Er wordt immers geen oproep gedaan om geweld te gebruiken tegen de gefilmde personen, en in dat opzicht worden hun belangen dus ook niet geschaad.

Daarnaast is het beeldmateriaal van een bewakingscamera meestal van dermate slechte kwaliteit, dat alleen iemand die bekend is met de gefilmde persoon die wellicht daarin kan herkennen. Inbrekers zijn zich vermoedelijk terdege bewust van het risico gefilmd te worden, en bedekken hun gezicht dan ook met bijvoorbeeld een bivakmuts of een integraalhelm. Het beeld dat zo iemand na een dergelijke 'publicatie' meteen een soort 'bekende Nederlander' wordt, wiens privacy is geschonden, is overtrokken en illusoir.

Tot slot: Wat ook in deze blog weer ontbreekt, is de aandacht voor het slachtoffer. Een slachtoffer dat zich ervoor inzet om een misdaad op te lossen, is zeer eenvoudig te achterhalen en wordt volgens deze publicaties door het CBP welhaast als een crimineel bejegend, terwijl de werkelijke crimineel zich kan blijven verschuilen in de anonimiteit, die door het CBP ook nog eens wordt verdedigd.

En zo blijft het Nederlandse Walhalla voor criminelen voortbestaan, terwijl de slachtoffers grotendeels aan hun lot worden overgelaten. De vraag moet gesteld worden of hier nog wel sprake is van een rechtsstaat.

Boos dinsdag 2 augustus 2011 19:57

Eens!
Het moet heel veel meer gezegd worden.
Een van de mede slachtoffers.
M.v.g.Boos en Intelligent

Weg met linkse idioten woensdag 3 augustus 2011 03:02

Waarom moet het vertellen van de waarheid over iemand verboden worden als die persoon crimineel bezig is?

God, wat die Antic een idioot zeg. Kan hij niet lekker oprotten naar Noord-Korea?

Rutte woensdag 3 augustus 2011 09:44

Bij het aantreden van het huidige kabinet, het meest rechtse sinds vele decennia, met als gedoogpartner de PVV die o.a. vóór veiligheid van de burger zegt te zijn, verkondigde Mark Rutte nog dat iemand die een inbreker 'een flinke tik geeft' niet langer gestraft zou worden in plaats van die inbreker. Dat was een jaar geleden. En waar zijn we nu, een jaar later? Zelfs het vertonen van wat schimmige beelden van een inbraak op heterdaad wordt al zwaar gestraft, aldus Kohnstamm, als een inbreuk op de privacy van de crimineel! Waar moet het heen met dit Nederland? Gaat het kabinet nog invulling geven aan deze belofte, of waren het weer eens loze beloften voor het domme kiezersvee?

Ter vergelijking: Een pedofiel die een kind aan het verkrachten is, bevindt zich in zijn private sfeer. Moet het op heterdaad betrappen van zo'n pedofiel door iemand anders dan een opsporingsambtenaar volgens dezelfde logica dan niet óók afgestraft worden? Je breekt dan immers in in iemands persoonlijke levenssfeer, en het aan Justitie aanbieden van enig bewijsmateriaal, zoals beeldmateriaal, is dan onrechtmatig verkregen bewijs. Want als zelfs het vertonen van een inbraak al afgestraft moet worden, dan eens temeer het verkrijgen van visueel bewijsmateriaal voor het verkrachten van een kind!

Weg met linkse idioten woensdag 3 augustus 2011 14:01

Rutte, w.b. inbrekers, zie het volgende: http://ruttesrapport.rtlnieuws.nl/148-geen-aanhouding-bij-verweer-tegen-overvallers.html

Rutte woensdag 3 augustus 2011 15:19

Ik lees: "Het kabinet vindt dat het Openbaar Ministerie veel meer oog moet hebben voor het slachtoffer en afziet van vervolging. Niet het slachtoffer maar de dader moet worden aangepakt."

Het CBP / Kohnstamm / Milica Antic denken daar kennelijk anders over: De privacy van de (toch al anonieme) inbreker moet worden beschermd, zelfs als dat tot gevolg heeft dat die daardoor ongestraft blijft voor zijn misdaad.

Ook moet ik nog zien wat de jurisprudentie gaat worden rondom deze uitspraak in "Rutte's rapport"; menig inbreker die wél aangehouden wordt, is brutaal genoeg om het slachtoffer aan te klagen, bijvoorbeeld voor het gebruik van excessief geweld. Ik heb gelezen dat een beroep op noodweer vaak niet wordt gehonoreerd, je had immers ook gewoon kunnen weglopen in plaats van ernstig letsel te riskeren voor de geachte inbreker of voor jezelf; laat het maar over aan de politie en de verzekering, is dan de redenatie van de rechterlijke macht en de advocatuur.

Conclusie: Voor wat betreft het verbeteren van de opsporing van inbrekers bevat "Rutte's rapport" loze woorden. Er wordt immers niet geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van de politie, in tegendeel: Er wordt overal op bezuinigd. De gewone burger en de ondernemers zijn daarvan de dupe; die moeten maar zien hoe ze zich beveiligen tegen criminelen, mits ze zich daarbij houden aan de wet en aan de regels van het CBP.

Hoe doe je dat concreet? Wat heb je aan een alarmsysteem als de politie tóch te weinig capaciteit heeft om (op tijd) op te komen dagen als het afgaat? Dan kun je je alleen nog maar goed verzekeren, met als gevolg dat de premies zullen stijgen. Zo draait de gewone burger en de ondernemer op voor de bezuinigingen van de overheid op de politie, terwijl het inbrekersgilde haar gang kan blijven gaan.

Ron Ritzen woensdag 3 augustus 2011 16:15

Een heel goed stuk, maar toch een kanttekening. U schrijft: "De privacywaakond zal ongetwijfeld op een redelijke manier gebruik maken van haar verruimde bevoegdheden, met inachtneming van de omstandigheden van het geval." Het gaat me om het woord 'ongetwijfeld'. We zien in de toepassing van bestuursrecht langzamerhand een 'function creep'. De relatief zwaardere waarborgen van het strafrecht worden omzeild met de toepassing van het bestuursrecht. Dat begint langzamerhand te schuren tegen de grenzen van de rechtsstaat. Nu gaat de parallel tussen de CBP en bestuursorganen als (bijv.) het college van burgemeester en wethouders (die een bredere taakstelling heeft) niet helemaal op, maar het onderliggende mechanisme (function creep) kan wel degelijk spelen. AIs die veronderstelling juist is, dan lijkt me dat geruststellende 'ongetwijfeld' ietwat voorbarig.

Rechtzoek woensdag 3 augustus 2011 17:21

Het CBP heeft desgesteld (fax van 1 augustus 2011) niet betwist dat zij persoonlijk belang heeft bij haar acties omdat binnen haar gelederen vrienden en bloedverwanten verkeren die eveneens een levenswijze volgen die hen voor de digitale schandpaal in aanmerking kan doen komen.
Zie voorbeeldbrief 12 in www.plvn.nl

London Police donderdag 11 augustus 2011 09:35

Het gespuis dat de straten in Engeland onveilig maakt en dat winkeliers en ondernemers berooft van de opbrengst van hard werken dat dit geboefte nooit heeft gedaan, wordt in Engeland opgespoord aan de hand van beelden van bewakingscamera's, die worden gepubliceerd op Internet en in de krant.

Stel dat dit verboden zou worden vanwege hun recht op privacy - een argument overigens dat door de Prime Minister met een paar woorden van de hand werd gedaan - welke middelen zouden er dan nog overblijven om te vermijden dat de Engelse winkelstraten - en wie weet daarna die van andere landen - 's nachts het terrein worden van dievenbendes?

boos vrijdag 12 augustus 2011 17:52

.Als die privacy van de dieven bende dan zo belangrijk is.
Laat dan die camera’s voor snelheids controle ook maar in de vuilnisbak verdwijnen, eerst alle binnen wegen naar 60 km brengen, en dan kunnen ze weer cowboytje spelen, maar ja dat levert weer veel geld op. Blijkbaar is privacy dan ineens niet belangrijk meer, terwijl je dan wel een grote boef bent om dat je per ongeluk 65 km/uur rijdt.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.