NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Open source: een gevaar voor de vrije markt?!

Open source: een gevaar voor de vrije markt?!

Een nieuwtje uit "The land of the free": Beleid van overheden om open source na te streven verzwakt de software industrie en ondermijnt mededinging op de lange termijn. Bedrijven worden door het stimuleren van deze kunstmatige voorkeur namelijk uitgesloten van de markt om overheden van software te bedienen. Dergelijk beleid geeft gebruikers niet de mogelijkheid om te genieten van de beste oplossing die beschikbaar is in de markt, onafhankelijk van welk ontwikkel model daarvoor is gekozen. Hierdoor faalt het beleid om waarde te geven aan intellectuele eigendomsrechten en wordt de vrijheid om voor de best mogelijke oplossing te kiezen ontnomen.

Aldus de International Intellectual Property Alliance (IIPA), een Amerikaanse lobbygroep dat onder andere de BSA, RIAA en MPAA vertegenwoordigd. De IIPA heeft met bovengenoemde argumenatie de Amerikaanse handelsautoriteit verzocht om landen als IndonesiĆ«, BraziliĆ« en India op een zwarte lijst te plaatsen. De overheden van die landen zouden gebruik maken van open source software. Sterker nog, alleen het aanraden van gebruik van open source software maakt de landen al verdacht. Op de zwarte lijst, de "301 watchlist", staan landen die volgens de IIPA verkeerd omgaan met intellectuele eigendomsrechten. Vermelding op de lijst kan er toe leiden dat handelssancties worden toegepast. Door gebruik van open source software wordt je "enemy of the state", het moet niet veel gekker worden.

Het verzoek van de IIPA gaat onder meer in op het beleid van de Indonesische regering om piraterij terug te dringen. Dat doel juichen ze van harte toe, maar open source is daar niet het middel voor, aldus de IIPA. Door het aanbevelen van open source software wordt de vrije marktwerking en dus het kapitalisme in gevaar gebracht. Door deze praktijken worden markten afgesloten, innovatie afgeremd en economische vooruitgang tegengewerkt.

Het is echter een bekend fenomeen voor overheden om open source software na te streven. Zo kennen wij in Nederland het planNederland Open in Verbinding (NOiv), waarmee staatssecretaris Frank Heemskerk overheden dringend aanspoort om met open source en open standaarden te gaan werken. Voor zover bekend staat Nederland niet op de "301 watchlist".

Het mag duidelijk zijn dat het verzoek van de IIPA dan ook op veel kritiek stuit. Open source software is juist bedoeld om vrijheid te stimuleren ("Free software is a matter of liberty, not price"). Zie hiervoor de Free Software Definition van de Free Software Foundation en de Open Source Definition van het Open Source Initiative.

Het is bovendien niet juist dat gebruik van open source intellectuele eigendomsrechten zou ondermijnen. Immers, open source wuift het auteursrecht op de software niet weg: het geeft de gebruiker de vrijheid om de software vrij te gebruiken, verspreiden, openbaar te maken en aan te passen, door middel van een licentie.

Dat open source de softwareindustrie, innovatie en economische groei zou verzwakken is ook een non-argument: open source stimuleert juist de software-industrie, de innovatie en economische groei. Zo is bijvoorbeeld de infrastructuur van het internet voor een groot deel uit open source software opgebouwd. En wat te denken van grote bedrijven als RedHat, wordpress en Canonical, die bewijzen dat open source ook een bron van inkomsten kan zijn. Bovendien, open source lijkt mij bijzonder goed te passen in het vrije markt denken: "it just takes price elasticity to its logical conclusion and uses free as a stick to beat its competitors with". Het miskent auteursrechten bovendien niet, maar geeft de vrijheid om er gebruik van te maken. Andere softwarebedrijven mogen dus ook gebruik maken van die software (mits ze het - in de meeste gevallen - maar open source laten). Van afsluiting van markten is dan ook echt geen sprake.

"But beyond that, it seems astonishing to me that anyone should imply that simply recommending open source products - products that can be more easily tailored without infringing licensing rules - "undermines" anything."  "If you're looking at this agog, you should be. It's ludicrous.", aldus Bobbie Johnson in The Guardian.

Lees hier het bericht.

BRON: webwereld.nl, afbeelding: codesiam.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.