NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ook Eurocommissaris Reding kritisch over ACTA

Ook Eurocommissaris Reding kritisch over ACTA

Er is de afgelopen weken massaal geprotesteerd tegen ACTA. Burgerrechtenbewegingen, juridische en internet deskundigen, bezorgde internetters en zelfs het bedrijfsleven lieten luid van zich horen. Dit protest was al doorgedrongen tot de volksvertegenwoordiging. Vanuit het Europees parlement klinkt zware kritiek (met Marietje Schaake aan kop), en gisteren nam de Tweede Kamer een motie tegen ACTA aan waardoor het verdrag voorlopig niet door de Nederlandse regering zal worden getekend. De Tweede Kamer eist dat eerst duidelijk is of ACTA in strijd is met grondrechten en andere Europese verdragen.

Vandaag kregen de critici steun uit onverwachte hoek. Eurocommissaris Vivian Reding heeft in een publieke statement enkele interessante uitspraken gedaan:

Namens de Europese Commissie spreekt zij nogmaals heel duidelijk uit dat de Europese Unie pal voor een vrij en toegankelijk internet staat. Daarbij benadrukt zij dat vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuiting fundamentele rechten zijn, ongeacht de technische middelen, en ongeacht enige grenzen.

Hoewel intellectuele eigendomsrechten ook grondrechten zijn, relativeert Reding dit door erop te wijzen dat deze grondrechten niet absoluut zijn. Het valt op dat zij deze nuancering niet aanbrengt ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie. Daarbij vult Reding krachtig aan:

“Copyright protection can never be a justification for eliminating freedom of expression or freedom of information. That is why for me, blocking the Internet is never an option.”

Onder verwijzing naar de ‘internet freedom provision’ in het Europese Telecompakket, benadrukt Reding dat maatregelen als ‘three-strikes-out’ nooit onderdeel kunnen worden van het EU-recht (helaas is de werkelijkheid in sommige lidstaten anders).

En dan komt Reding tot haar uiteindelijke punt: alhoewel ACTA volgens haar geen bepalingen kent die verder gaan dan het huidige juridische situatie in de EU, begrijpt Reding dat zoveel mensen bezorgd zijn over de manier waarop ACTA zal worden ingevoerd. In lijn met de aangenomen motie in de Tweede Kamer, spreekt Reding zich daarom expliciet uit voor een onderzoek door het Europees Hof van Justitie om duidelijkheid te krijgen over de vraag of ACTA de fundamentele rechten van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie schendt.

Waar Kroes het eerder op Twitter nog opnam voor ACTA, geeft haar collega van Juridische Zaken vandaag een heel duidelijk tegengeluid. En dat is goed nieuws.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.