NL EN

Onvoldoende specifiek geklaagd

Hoewel de zaak een belang heeft van nog geen 1000 euro, toch een interessant vonnis van de kantonrechter te Assen.

Het betreft in eerste instantie een simpele betalingsvordering. AntEater heeft standaardsoftware geleverd aan X en stuurt daarvoor een factuur. X neemt de software in gebruik, maar laat de factuur onbetaald. Pas 3 maanden na de oplevering klaagt X over de software. Deze zou niet compatible zijn met Outlook. Binnen enkele dagen levert AntEater daarvoor een oplossing aan, maar X laat nog eens ruim 5 maanden niets van zich horen.

AntEater start vervolgens een procedure bij de kantonrechter om betaling van haar factuur te vorderen. X voert in die procedure het verweer dat de software niet werkt. Dit verweer wordt door X echter niet gespecificeerd, maar blijft zeer algemeen. Ook geeft X niet aan of zij de door AntEater geboden oplossing heeft getest.

De rechter gaat dan ook niet mee met het verweer van X. Een belangrijke reden daarvoor is het verzuim. In dit geval stelt de rechter vast dat X geen ingebrekestelling heeft verstuurd aan AntEater. Een ingebrekestelling dient een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten alsmede een termijn om de tekortkoming op te lossen. De algemeen geformuleerde klacht dat de software niet werkt is daarvoor niet voldoende, nog los van het feit dat X daarbij geen termijn voor nakoming heeft gegeven.

Daarnaast geldt dat X niet aan haar stelplicht heeft voldaan, omdat zij niet duidelijk maakt wat er in de software precies niet werkt, ondanks herhaaldelijke verzoeken van AntEater. Ook heeft X geen beroep gedaan op een opschortingsrecht, op basis waarvan zij betaling van de facturen zou kunnen opschorten tot de vermeende tekortkoming door AntEater is opgelost.

X wordt dus, mijns inziens terecht, afgestraft doordat zij niet duidelijk en specifiek genoeg heeft geklaagd over de software en wordt veroordeeld de factuur van AntEater te voldoen.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.