NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ontwerprichtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen

Ontwerprichtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen

 

De Europese Commissie heeft de ontwerprichtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen gepubliceerd. De richtlijn voorziet onder meer in een definitie van bedrijfsgeheimen en in middelen waarmee tegen onrechtmatige openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen kan worden opgetreden. Ook producten waarmee inbreuk op een bedrijfsgeheim wordt gemaakt, kunnen uit de markt worden gehaald, en slachtoffers kunnen gemakkelijker schadevergoeding krijgen.


Anders dan geoctrooieerde uitvindingen of auteursrechtelijk beschermde werken zullen bedrijfsgeheimen zoals formules, een bedrijfsprocedé, een recept of een marketingconcept, niet worden beschermd met een exclusief recht. Derden kunnen hetzelfde concept dus ook ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Bedrijfsgeheimen verschillen daarmee wezenlijk van intellectuele eigendomsrechten, die exclusiviteit bieden. Onder de nieuwe richtlijn worden bedrijfsgeheimen beschermd in situaties waarin iemand de vertrouwelijke informatie op onrechtmatige wijze heeft verkregen (bijvoorbeeld door diefstal of omkoping).

Nu bestaan er nog fundamentele verschillen in de EU-landen inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen. Sommige landen hebben geen specifieke wetgeving. Het huidige versnipperde systeem heeft een negatief effect op de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijfs- en onderzoekspartners en vormt een belangrijke belemmering voor innovatie en economische groei.

De ontwerprichtlijn (voluit: richtlijn betreffende de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan) zal worden voorgelegd aan de Raad van ministers en het Europees Parlement voor vaststelling volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Lees hier de tekst van de ontwerprichtlijn en hier het persbericht van de Europese Commissie.

BRON: Europese Commissie


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.