NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Onterechte NTD-verzoeken van Fox raken boek voorvechter informatievrijheid

Onterechte NTD-verzoeken van Fox raken boek voorvechter informatievrijheid

Veel websites die materiaal van anderen opslaan (hosting providers) hanteren zogenaamde Notice and Takedown (NTD)-procedures. Op grond daarvan kunnen rechthebbenden bepaald (vermeend) inbreukmakend materiaal melden, waarna deze informatie wordt verwijderd of ontoegankelijk wordt gemaakt. Dat rechthebbenden soms onterechte (“bogus”) NTD-verzoeken versturen, als gevolg waarvan ten onrechte bepaald (legaal) materiaal ontoegankelijk wordt gemaakt, was al langer bekend. Een interessant en recent voorbeeld.

Homeland is een bekende Amerikaanse televisieserie, waarvan Fox de producent (en de rechthebbende) is. Maar Homeland is ook de titel van een – niet aan de Amerikaanse serie gerelateerde – roman van de auteur Cory Doctorow. Doctorow is een groot voorvechter van de informatievrijheid. Om die reden heeft hij zijn boek beschikbaar gesteld onder een zogenaamde Creative Commons-licentie, inhoudende dat iedereen het boek in principe vrij mag gebruiken en delen.

Groot was dan ook zijn verbazing toen vorige week bleek dat Fox herhaaldelijk NTD-verzoeken had ingediend bij Google tot verwijdering van bepaalde URL’s die leidden naar het boek van Doctorow. Wat bleek: Fox wilde de verspreiding van illegale versies van de serie Homeland tegengaan, maar had kennelijk nagelaten de door haar gemelde URL’s te controleren op rechtmatigheid. Met als gevolg dat URL’s die leidden naar het volstrekt legale boek ten onrechte bij Google verwijderd werden. Dit terwijl Doctorow nu juist gekozen had voor een licentiemodel dat anderen in staat stelde zijn boek vrijelijk te delen.

Het is bijna ironisch te noemen dat het boek Homeland – een roman die nota bene gaat over de onderdrukking van informatie en de bestrijding van censuur -  nu zelf het onderwerp lijkt te zijn geworden van willekeurige censuur.

Op zijn blog schrijft Doctorow dat het in de Amerikaanse auteurswet (de Digital Millennium Copyright Act, ofwel DMCA) neergelegde NTD-regiume “makes it easy to carelessly censor the Internet, and it makes it hard to get redress for this kind of perjurious, depraved indifference."

Ondanks het feit dat de DMCA met zoveel woorden voorschrijft dat NTD-verzoeken in “good faith belief” moeten worden gedaan, dus alleen wanneer de rechthebbenden ervan overtuigd zijn dat bepaald materiaal hun (auteurs)rechten schendt, blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. De Homeland-casus is slechts een voorbeeld. Tegelijkertijd is het moeilijk om op te treden tegen dergelijke onterechte NTD-verzoeken, omdat daarvoor moet worden aangetoond dat de melder bewust onjuist informatie heeft verstrekt (“knowingly materially misrepresented information"), hetgeen lastig te bewijzen is.

Om dit soort onterechte NTD-verzoeken tegen te gaan en aan de kaak te stellen, startte de Electronic Frontier Foundation (EFF) in 2007 al een (test)procedure tegen Universal Music wegens de onterechte verwijdering door Universal van een legaal filmpje. De procedure loopt nog steeds.

Ook in Nederland komt het regelmatig voor dat ten onrechte legaal materiaal verwijderd wordt, mede door de gebrekkige en willekeurige NTD-procedures die verschillende dienstverleners hanteren. Gestreefd moet daarom worden naar een uniforme NTD-procedure die door alle hosting providers gevolgd  wordt. Niet alleen biedt dit een duidelijk kader voor zowel rechthebbenden, websitehouders en providers, op die manier kan ook de willekeurige en onterechte verwijdering van rechtmatig materiaal worden tegengegaan. Op Europees niveau wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een Europese regulering van Notice-and-Action-procedures. Het is te hopen dat daar een mooi model uit voortvloeit.

BRON: Ars Technica, Torrent Freak


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.