NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ontbinding Exploitatieovereenkomst met muziekuitgeverij houdt geen stand

Ontbinding Exploitatieovereenkomst met muziekuitgeverij houdt geen stand

Ik durf de stelling aan dat deze uitspraak verplichte kost is voor TMC specialisten: IE-aspecten, contractuele aspecten en procesrechtelijke aspecten komen hier uitvoerig aan de orde. Mijn indruk? De rechtbank Amsterdam is er goed voor gaan zitten, en komt m.i. ook met een goed gemotiveerd vonnis. 

In de kern gaat het geschil tussen een componist/tekstdichter ([A]) en Universal over de uitvoering en ontbinding van een exploitatieovereenkomst. De rechtbank zegt in 4.2 letterlijk:

"De kern van het dispuut tussen partijen is of de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomsten waarop [A] zich (...) beroept, gegrond is".

De rechtbank komt tot de conclusie dat de ontbinding geen standhoudt, waarbij zij de verplichtingen van Universal als inspanningen kwalificeert. Concreet overweegt de rechtbank dat:

"de rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat [A] zijn verweer dat de activiteiten van Universal te weinig zijn geweest, onvoldoende nader heeft gestaafd met specifieke argumenten ten aanzien van hetgeen [A] op basis van de gebruiken in de branche (nog) meer van Universal had mogen verlangen ter uitvoering van haar inspanningsverplichting. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat, zoals terecht is aangevoerd door Universal en door [A] niet is betwist, de verplichting van Universal die ter beoordeling voorligt, een inspanningsverbintenis en dus geen resultaatsverbintenis betreft. Gelet op de gespecificeerde opsomming van de verrichte en voorgestelde activiteiten van Universal had het op de weg van [A] gelegen zijn niet uitgekomen verwachtingen omtrent de uitvoering van die inspannningsverplichting nader gespecificeerd kenbaar te maken. [A] heeft evenwel – ook desgevraagd ter zitting – geen voldoende nader geformuleerd standpunt hieromtrent ingenomen."

Lees het vonnis hier.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.