NL EN

Online verslavingszorg

In de roman Niemand in de stad laat Philip Huff zijn alter ego en protagonist Philip Hofman een tijdje meedraaien als croupier bij Holland Casino. Tijdens een exitgesprek vraagt Hofmans leidinggevende of er volgens de student nog verbeterpunten zijn. Voorzichtig kaart Hofman de verslavingszorg aan. Zijn baas reageert geïrriteerd. “Wat denk je dat er gebeurt als de markt straks wordt vrijgegeven (…)? Dat onze spelers dan beter af zijn? Nee, heus, er is niemand in de stad die zich meer om deze mensen bekommert dan wij.”

Omwille van de kansspelverslaafden hebben wij al decennialang een gereguleerde kansspelmarkt. Onder het mom van het bestrijden van kansspelverslaving worden de vergunningen voor de grote nationale kansspelen al jarenlang aan een handvol partijen verstrekt, steeds dezelfde partijen nota bene. Online kansspelen zijn verboden.

Het roept de vraag op hoe erg het met de kansspelverslaving is gesteld. WODC noemt het aantal probleemspelers in het rapport Gokken in kaart (maart 2012) relatief gering. In 2011 wordt slechts een percentage van 0,15 procent van de Nederlandse bevolking tot de kansspelverslaafden gerekend. Ter vergelijking: het percentage probleemdrinkers dat ons land telt ligt rond de tien procent.

Met dergelijk geringe aantallen lijkt er weinig meer te beteugelen door middel van een gereguleerde markt. Het voornemen van staatssecretaris Teeven om de kansspelmarkt voor een belangrijk deel te liberaliseren en een vergunningstelsel voor online kansspelen te introduceren kan dan ook slechts worden toegejuicht.

Maar hoe bestrijd je kansspelverslaving online? Het eerdergenoemde overheidsrapport Gokken in kaart zegt daarover dat het internet goede mogelijkheden biedt voor preventie en hulpverlening. Vooraf kunnen bijvoorbeeld door de speler maxima worden ingesteld ten aanzien van de frequentie of inzet van zijn speelgedrag. In het kader van hulpverlening bij verslaving zijn de onderzoekers erg positief over de online mogelijkheden, met name door anonieme deelname. Staatssecretaris Teeven heeft de bevindingen van WODC overgenomen in zijn reactie op het rapport (brief van 22 maart 2012 aan de Tweede Kamer).

In zijn concept wetsvoorstel Online kansspelen, dat op 22 mei jl. in consultatie is gegaan, komt hij echter met een aantal draconische maatregelen om met name online kansspelverslaving te bestrijden.

In artikel 34n van het wetsvoorstel wordt de bevoegdheid gecreëerd voor de Kansspelautoriteit (KSA) om internet- en betalingsverkeer te blokkeren. Op grond van het eerste lid kan de KSA degene die kansspelen, al dan niet met vergunning, organiseert, de deelname daaraan bevordert of daartoe middelen verschaft een bindende aanwijzing geven. Het tweede lid preciseert dat die aanwijzing ertoe kan strekken een internetprovider of bank te verplichten het verkeer te blokkeren dat wordt gebruikt voor: a) het organiseren van kansspelen zonder vergunning, b) de deelname aan die kansspelen of c) reclame of wervingsactiviteiten voor die kansspelen.

In de concept Memorie van Toelichting wordt netjes opgemerkt dat het blokkeren van internetverkeer een beperking van de vrijheid van meningsuiting met zich meebrengt. Volgens de staatssecretaris doet zich echter een van de beperkingsgronden van artikel 10 lid 2 EVRM voor: de gezondheid van de speler. “Kansspelverslaving heeft voor de speler en diens omgeving vaak grote persoonlijke en sociaal-maatschappelijke gevolgen,” wordt daar obligaat aan toegevoegd (p. 38).

In het artikelsgewijze commentaar bij artikel 34n doet de bewindsman het voorkomen alsof het slechts om een formalisering gaat van de bestaande praktijk van notice-and-takedown bij internetproviders. Het enige novum zou zijn dat financiële dienstverleners daar met de wettelijke regeling ook toe gehouden zouden zijn. Dat is wel een erg grove versimpeling van de waarheid.

Het op verzoek verwijderen van een website (notice-and-takedown) is onvergelijkbaar met het blokkeren van internet- en betalingsverkeer. Op vrijwillige basis wordt op dit moment door de betrokken tussenpersonen geen internet- of betalingsverkeer geblokkeerd. Sterker, de internetproviders die daarom wordt verzocht verzetten zich met hand en tand tegen dergelijke maatregelen. Een uitspraak van de rechtbank Den Haag op grond waarvan providers zijn bevolen IP-verkeer naar de Zweedse site The Pirate Bay te blokkeren wordt in hoger beroep bestreden.[1]

Waarom heeft de KSA dit nieuwe wapentuig nodig? Onderzoek naar de effectiviteit van het blokkeren van buitenlandse goksites om kansspelverslaving in Nederland te beteugelen is niet gedaan. Er lijken voldoende alternatieven voorhanden om kansspelverslaving online tegen te gaan, gelet op de bevindingen van WODC. Bovendien gaat het om een uiterst gering percentage verslaafden dat op zichzelf al geen rechtvaardiging kan zijn de grondrechten van de circa half miljoen Nederlanders te beknotten die online weleens een gokje wagen.

Een verhoogd risico op verslaving door de liberalisering kan ook niet de reden zijn voor deze ongekende bevoegdheden voor de KSA. Uit onderzoeken in landen waar het online gokken al is gereguleerd blijkt niet van een toename van de verslaving door het nieuwe, digitale aanbod. WODC, dat het verslavingspotentieel bij online gokken onderzocht, geeft aan dat het verslavingsgevaar bij kansspelautomaten in amusementscentra drie keer zo groot is. Iemand die poker speelt bij Holland Casino heeft ook een grotere kans verslaafd te raken dan wie poker speelt op internet, aldus Gokken in kaart.

Op 18 januari 2012 ging een groot aantal bekende internetsites een dag op zwart. Blackout day vormde een protest tegen SOPA en PIPA, Amerikaanse wetsvoorstellen die het mogelijk maakten (op last van de rechter) internetverkeer te blokkeren. Ik kan mij zo voorstellen dat er flink geprotesteerd zal worden tegen het concept wetsvoorstel Online kansspelen. De consultatie loopt tot 21 juli 2013.[1] Rb Den Haag 11 januari 2012, LJN: BV0549 (BREIN / XS4ALL en Ziggo).

Lees hier de opinie in Mediaforum.

BRON: Mediaforum


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.