NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Oneerlijke handelspraktijk leidt niet direct tot nietigheid

Oneerlijke handelspraktijk leidt niet direct tot nietigheid

Dit is in het kort de conclusie van de advocaat-generaal (AG) van het Hof van Justitie EU.

Wat is het geval?
 Een Slowaaks echtpaar had een consumentenkrediet-overeenkomst gesloten. Daarin stond een jaarlijks rentepercentage van 48,63 %, maar ook dat het kredietbedrag van 150.000 SKK (€ 4.979) moest worden terugbetaald in 32 maandelijkse bedragen van 6.000 SKK (€ 199) en een drieëndertigste termijn van 150.000 SKK (€ 4 979 EUR). De facto was het jaarlijske rentepercentage 58,76 % in plaats van het genoemde 48,63 %.

Wat is de juridische vraag?
Als er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk (artt. 6:193a-j BW) - in casu is vastgesteld dat er sprake was misleiding c.q. misleidende ommissie - dient dan de betreffende overeenkomst nietig te worden verklaard, omdat een gedeeltelijke nietigverklaring vanuit het oogpunt van consumentenbescherming onvoldoende zou zijn?

Wat is het antwoord (conclusie AG)?
Na een nadere uitleg van de verschillende richtlijnen concludeert de AG dat:
(i) Lidstaten zelf mogen bepalen of een overeenkomst met een oneerlijk beding wel of niet tot volledige vernietigbaarheid kan leiden.
(ii) Het opgeven van een lager rentepercentage dan in werkelijkheid het geval is, een oneerlijke handelspraktijk is.
(iii) Zodanige vaststelling (als Oneerlijke handelspraktijk) niet direct leidt tot de vernietigbaarheid van de overeenkomst in haar geheel, maar wel een omstandigheid is die moet worden meegewogen.

Lees hier de Conclusie.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:39

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.