NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ondertussen in Den Haag - Opheldering over Uber

Ondertussen in Den Haag - Opheldering over Uber

In de Tweede Kamer werden vorige week de vragen over de werkwijze van Uber beantwoord. Nieuwe vragen werden gesteld over het optreden van Facebook tegen ‘beschermde foto’s’.

Uber

Allereest heeft het Kamerlid Bashir (SP) op 22 december 2014 om opheldering over Uber gevraagd, nu het bedrijf weigert zich aan de wet te houden. Ook stelde het Kamerlid vraagtekens bij het feit dat grote ketens tegoeden voor Uber weggeven en wil hij weten in hoeverre de taxibranche, binnen het huidige juridisch kader, ruimte heeft om te innoveren.

Op de ogenschijnlijk nutteloze vraag wat de betrokken Staatssecretarissen vinden van de stelling van Uber dat zij zich niet aan taxiwetgeving hoeft te houden nu ze het daarmee niet eens is, antwoorden de bewindslieden kort maar krachtig: iedereen moet zich aan de wet houden. Wat het lid Bashir met dit antwoord opschiet is onduidelijk, maar hij liet de Staatssecretarissen toch echt geen andere keus dan deze open deur in te trappen. Inmiddels heeft Uber overigens een wegens het overtreden van deze wetgeving opgelegde dwangsom à €10.000,= reeds verbeurd.

De Staatssecretarissen laten zich overigens niet uit over de mogelijke onrechtmatigheid van het verstrekken van tegoed voor de illegale taxidienst door grote bedrijven; deze beoordeling laten ze aan de verantwoordelijke Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Overigens is dergelijk tegoed ook te gebruiken voor de legale dienstverlening van Uber, dus kan er hoe dan ook maar in beperkte mate sprake zijn van aanzetten tot onrechtmatig handelen. De bewindslieden wisten verder te melden dat onder de huidige taxiregelgeving veel mogelijk is met betrekking tot innovatie. Met name op het gebied van het samenbrengen van vraag en aanbod is nog veel te winnen, omdat bestaande regelgeving alleen ziet op de kwaliteit van voertuig en chauffeur.

Ten slotte wijzen de Staatssecretarissen op de fiscale verplichtingen van onafhankelijke taxichauffeurs en benadrukken zij dat UberPOP-chauffeurs het risico lopen een strafblad te krijgen, omdat het illegaal verrichten van taxidiensten als een misdrijf kwalificeert. De vragen en antwoorden zijn hier te lezen.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden vorige week onder meer door het lid Verhoeven (D66) gesteld, over het feit dat Facebook korte metten schijnt te maken met beschermde foto’s. Deze vragen hebben grotendeel betrekking op onderwerpen die eerder al in deze rubriek zijn langsgekomen, zoals de bevoorrechte positie van Duitsers op het platform en haar nieuwe gebruiksvoorwaarden.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.