NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ondernemers besteden te weinig aandacht aan merk en handelsnaambescherming

Ondernemers besteden te weinig aandacht aan merk en handelsnaambescherming

Wat is er aan de hand en wat te doen?

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat veel ondernemers helaas denken dat hun naam en logo goed beschermd zijn, als ze de naam als handelsnaam in het Handelsregister of als domeinnaam hebben geregistreerd of als zij het auteursrecht op het logo hebben.

Dat is echter niet het geval. Immers loutere registratie biedt meestal geen bescherming als dezelfde of een overeenstemmende naam al eerder als merk is geregistreerd of als handelsnaam wordt gebruikt voor dezelfde, soortgelijke of complementaire bedrijfsactiviteiten, producten of diensten.
Hetzelfde geldt, indien hetzelfde of een overeenstemmend logo al eerder als merk is geregistreerd of wordt gebruikt voor dezelfde, soortgelijke of complementaire bedrijfsactiviteiten, producten of diensten.

WAT TE DOEN bij een nieuw(e) naam, logo voor uw onderneming, product of dienst?

- Controleer of de handelsnaam of het merk nog vrij is als domeinnaam voor de gewenste extensie.

- Registreer de domeinnaam.

- Controleer via Google of de naam en varianten daarop (bijvoorbeeld: bij “Delco”, ook Dellco, Delko, Dalko,Deilco, Dijlco, Belco, Kelko, etc.) al voorkomt in de zoekresultaten als handelsnaam (naam van onderneming) of als merk (naam van het product c.q. dienst).

- Zo ja, of die handelsnaam of dat merk wordt gebruikt voor dezelfde, soortgelijke of complementaire bedrijfsactiviteiten, producten of diensten.

- Laat via een IE-advocaat of merkgemachtigde een merk- en handelsnaamonderzoek doen naar eerdere registraties van dezelfde en of overeenstemmende handelsnamen, woordmerken en logos in de betreffende landen, waar de onderneming actief zal zijn, het product c.q. de dienst zal worden gebruikt.

- Indien het merk in het buitenland zal worden gebruikt, laat ook checken of het daar geen raar woord is of raar klinkt.

- Indien de uitslagen allemaal goed zijn:
- registreer de handelsnaam in het handelsregister bij de KvK.
- laat het merk (naam en/of logo) deponeren in de betreffende landen via een merkgemachtigde.
- ga de handelsnaam gebruiken. NB. het handelsnaam recht ontstaat NIET door registratie, maar door gebruik als handelsnaam.

- In geval men een naam, slogan of logo laat bedenken c.q. ontwerpen, zorg voor de overdracht van de auteursrechten daarop. Dit dient expliciet schriftelijk te zijn overeengekomen.

Lees hier het bericht.

BRON: KvK.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.