NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • OM besluit hacker OV-chipkaart niet te vervolgen

OM besluit hacker OV-chipkaart niet te vervolgen

Het OM heeft bevestigd dat het hacken van een OV-chipkaart door journalist de Winter vanuit een journalistiek oogpunt heeft plaatsgevonden en ziet daarom af van vervolging voor fraude.

In januari reisde de Winter met een vervalste OV-chipkaart. Hierdoor bleken essentiële lekken in de software van de OV-chipkaart aanwezig te zijn. Door Trans Link Systems (“TLS”), het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van het systeem, werd vervolgens tegen de Winter aangifte gedaan van fraude van de OV-chipkaart.

TLS trok haar aangifte tegen de Winter niet in toen zij op de hoogte werd gesteld dat de reizen vanuit het journalistieke oogpunt werden gemaakt. Dit leidde ertoe dat de Winter in juli een klacht indiende bij de hoofdofficier van Justitie in Utrecht, welke met de redenen was omkleed dat hij werd gehinderd in de uitoefening van zijn vak en daardoor ook grip verloor op het onderzoek naar de veiligheid van de OV-chipkaart.

In dit soort zaken moet een afweging gemaakt worden tussen enerzijds het belang van vrije nieuwsgaring van journalisten en anderzijds het belang van opsporing en strafrechtelijke vervolging.

De officier van justitie maakte afgelopen donderdag de conclusie van deze afweging bekend.

"De beslissing om niet tot vervolging over te gaan, wordt ingegeven door de volgende overwegingen:

 • Journalisten moeten zich aan de wet houden; er is weinig ruimte om strafbare feiten te plegen.
 • Het onderwerp, het gemak waarmee de OV-chipkaart gehackt en opgewaardeerd kan worden, is van algemeen belang.
 • De omvang van de strafbare handelingen is beperkt gebleven, er is nauwelijks sprake van directe vermogensschade.
 • De journalist heeft in de publicatie fraude niet aangemoedigd.
 • De berichtgeving was betrouwbaar en accuraat.

Het OM benadrukt dat het vervalsen van OV-chipkaarten en het reizen met vervalste OV-chipkaarten strafbaar is. Gezien het algemene belang, de zorgvuldige werkwijze en de geringe schade heeft de officier van justitie geoordeeld dat het belang van de vrije nieuwsgaring in deze zaak zwaarder weegt en besloten de zaak te seponeren."

Het belang van vrije nieuwsgaring prevaleert in deze zaak dus boven het belang van TLS om vervalsing van OV-chipkaarten strafrechtelijk te vervolgen. Het is uniek dat in het voordeel van de vrije nieuwsvergaring wordt beslist. In het Wetboek van Strafrecht wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers en journalisten. Door de rechter wordt dan ook niet snel aangenomen dat handelingen van journalisten absoluut noodzakelijk zijn om achter de waarheid te komen. Een voorbeeld hiervan is de zaak die ging over een journalist die onder een valse naam rijbewijzen had aangevraagd en verkregen. Ondanks het feit dat hij daarmee een misstand aan de kaak probeerde te stellen, werd hij in 1995 door de Hoge Raad schuldig bevonden aan schriftvervalsing.

 

In een reactie wijst TLS nog op een andere zaak waarin een hacker wel vervolgd werd voor het hacken van de OV-chipkaart. Zie ook het weblogbericht van Wouter Dammers over het veroordelen van een OV-chipkaartvervalser wegens hacken. Het blijft dus oppassen met het onderzoeken van de veiligheid van de OV-chipkaart.

 

Vanaf 3 november kan er alleen nog maar met OV-chipkaarten gereisd worden. De veiligheid van OV-chipkaarten zal dus nog wel even een belangrijk discussiepunt blijven in de Tweede Kamer.

 

Zie voor berichten over het hacken van de OV-chipkaart webwereld.nl en nrc.nl.

 

Door: Frouke Meijer

 

 

BRON: NRC Handelsblad, Openbaar Ministerie en WebWereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.