NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Nu officieel: strategie Europese Commissie in verband met update Privacyrichtlijn

Nu officieel: strategie Europese Commissie in verband met update Privacyrichtlijn

Vorige week berichtten wij al naar aanleiding van een gelekt EU-document over de update van de Privacyrichtlijn. (Zie ook wat kort commentaar van mij bij Webwereld.) Vandaag presenteerde de Commissie de officiële versie. Volgens de Commissie moeten formaliteiten voor het bedrijfsleven worden teruggedrongen en het vrije verkeer van gegevens binnen de EU worden gewaarborgd. De Commissie zal in 2011 een voorstel voor een aangepaste Privacyrichtlijn presenteren.

 

Eigenlijk zouden we de richtlijn niet meer de Privacyrichtlijn moeten noemen, maar bijvoorbeeld de 'Richtlijn bescherming persoonsgegevens', of - wat korter - de 'Dataprotectierichtlijn'. In Brussel legt men steeds meer nadruk op de aparte status van het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens. Zie bijvoorbeeld het volgende citaat van EU-commissaris Viviane Reding:

 

“Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Om dit recht te waarborgen moeten er duidelijke en consequente regels zijn voor de bescherming van gegevens. Onze wetgeving moet aangepast zijn aan de uitdagingen die door nieuwe technologieën en de mondialisering ontstaan. De Commissie zal volgend jaar met wetgevingsvoorstellen komen om de rechten van personen te versterken. Tegelijkertijd worden bureaucratische formaliteiten teruggedrongen om het vrije verkeer van gegevens binnen de interne markt van de EU te garanderen.”

 

Er is niet veel veranderd in vergelijking met het gelekte document vorige week, maar wel enkele details. Hierbij is het overigens niet altijd duidelijk of er een substantiële verandering wordt beoogd. In verband met het geven van toestemming (bijvoorbeeld voor gegevensverwerking op het internet) spreekt de nieuwe versie over “clarifying and strengthening the rules”. In het gelekte document was sprake van “ensuring a more harmonised implementation of current rules”. Verder noemt de Commissie niet meer expliciet het idee om kinderen toe te voegen aan de categorie ‘gevoelige gegevens’. (Voor een compleet overzicht van aanpassingen van de tekst kunt u de Dataprotector blog raadplegen.)

Hieronder vindt u enkele punten uit het persbericht van de Commissie.

 

- versterking van de rechten van individuen: het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens moet tot het noodzakelijke minimum worden beperkt. Mensen moeten duidelijk en transparant worden geïnformeerd over hoe, waarom, door wie en hoe lang hun gegevens worden verzameld en gebruikt. Mensen moeten uitdrukkelijk toestemming kunnen geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij internetgebruik. Iedereen heeft het recht te worden “vergeten”, wanneer gegevens niet langer nodig zijn of wanneer iemand zijn gegevens wil laten wissen;

 

- verder uitwerken van de internemarktdimensie door de administratieve lasten voor het bedrijfsleven terug te dringen en voor gelijke voorwaarden voor iedereen te zorgen. De huidige verschillen bij de uitvoering van de EU-regels voor gegevensbescherming en onduidelijkheid over de vraag van welke lidstaat de regels gelden, zijn nadelig voor het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU en leiden tot hogere kosten;

 

- effectievere handhaving van de regels: de rol en de bevoegdheden van de toezichthouders voor gegevensbescherming moeten worden versterkt en verder geharmoniseerd. Betere samenwerking en coördinatie is ook hard nodig voor een consequentere toepassing van de regels voor gegevensbescherming in de hele EU;

 

- herziening van de regels voor gegevensbescherming bij politie en strafrecht: ook op deze gebieden moeten persoonsgegevens worden beschermd. Sinds het Verdrag van Lissabon kan de EU alomvattende en samenhangende regels voor gegevensbescherming vastleggen voor alle sectoren, waaronder politie en strafrechtspleging. Uiteraard wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van deze sectoren. De beleidsevaluatie moet er voor zorgen dat gegevens die in het kader van de wetshandhaving worden verzameld, ook onder het nieuwe wetgevingskader vallen. De Commissie evalueert ook de richtlijn gegevensbewaring uit 2006, op grond waarvan bedrijven verkeersgegevens gedurende zes maanden tot twee jaar moeten bewaren;

 

- zorgen voor goede bescherming bij doorgifte van gegevens naar buiten de EU: de procedures voor internationale gegevensdoorgifte worden verbeterd en gestroomlijnd. De EU moet ervoor zorgen dat bij de samenwerking met derde landen persoonsgegevens even goed worden beschermd, en pleiten voor strenge normen voor gegevensbescherming overal ter wereld.

  

De Commissie verzoekt belanghebbenden en het publiek commentaar te leveren op de voorstellen. Dat kan tot 15 januari 2011 op deze website.

 

Zie hier de officiële strategie.

 

BRON: EU, Dataprotector


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.