NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Nieuwe thuiskopieregeling vanaf 2013

Nieuwe thuiskopieregeling vanaf 2013

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe AMvB met betrekking tot de thuiskopieregeling uitgevaardigd. Deze is afgelopen dinsdag 23 oktober 2012 in het Staatsblad gepubliceerd. De AMvB is tot stand gekomen naar aanleiding van de succesvolle rechtszaak die de Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (NORMA), daarin bijgestaan door SOLV, tegen de Staat der Nederlanden heeft gevoerd.

De Nederlandse thuiskopieregeling maakt het mogelijk voor consumenten om legaal te downloaden van internet. In het besluit worden nu een aantal nieuwe voorwerpen aangewezen waarover een thuiskopievergoeding betaald moet worden en wordt de hoogte van die vergoeding vastgesteld. Het betreft apparaten die tegenwoordig veel worden gebruikt om beschermd materiaal op te slaan en af te spelen. De opbrengst van de thuiskopieregeling komt ten goede aan de uitvoerende artiesten en auteursrechthebbenden die door het thuiskopiëren immers inkomsten mislopen.

In de thuiskopieregeling zoals die tot op heden gold, werd alleen een vergoeding betaalt bij de aanschaf van cd’s en dvd’s. De afgelopen jaren zijn het aantal gegevensdragers en apparaten die gebruikt worden om thuiskopieën van beschermd materiaal te maken echter sterk toegenomen. Deze omvatten niet slechts meer cd’s en dvd’s, maar ook onder andere mp3-spelers, tablets en externe hardeschijven.

Gedurende de afgelopen jaren weigerde de Staat een thuiskopievergoeding in te voeren voor deze nieuwe gegevensdragers en apparaten. NORMA heeft succesvol tegen deze gang van zaken geprocedeerd. In zijn uitspraak van 27 maart van dit jaar oordeelde het Hof Den Haag dat de Staat onrechtmatig handelde jegens de uitvoerende kunstenaars door te weigeren ook een thuiskopievergoeding voor andere gegevensdragers in te voeren. Door de thuiskopieregeling niet uit te breiden, handelde de Staat namelijk in strijd met de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG. De richtlijn laat lidstaten de keuze tussen het invoeren van een thuiskopie-exceptie waar een billijke vergoeding tegenover staat, of het strikt handhaven van het verbodsrecht van de rechthebbende. Aangezien de thuiskopieregeling van artikel 16c Aw voorlopig in zijn huidige vorm blijft bestaan, dienen de rechthebbenden een billijke compensatie te ontvangen, óók over de steeds meer gebruikte andere soorten van gegevensdragers en apparaten.

Als gevolg van deze uitspraak heeft de staatssecretaris alsnog een nieuwe AMvB vastgesteld. Deze is vastgesteld op basis van een advies van Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT). Het nieuwe besluit is geldig tot 1 januari 2014.

In de nieuwe AMvB worden de vergoedingen voor cd’s en dvd’s verlaagd. De vergoedingen voor analoge audio- en videocassettes en minidisks verdwijnen. Daarentegen worden nieuwe vergoedingen ingevoerd voor onder andere mp3-spelers, harddisk recorders, externe harde schijven, smartphones, tablets en PC’s, aangezien deze steeds meer gebruikt worden voor het maken van thuiskopieën. De hoogte van de vergoeding hangt in de meeste gevallen af van de opslagcapaciteit van het betreffende apparaat en ligt laag, tussen de € 1,- en de € 5,-. Bij het invoeren van de nieuwe vergoedingen is rekening gehouden met het gebruik van de gegevensdragers voor het maken van thuiskopieën in relatie tot de totale opslagcapaciteit. 

Er wordt geen vergoeding betaald over USB-sticks, geheugenkaarten en spelcomputers met ingebouwde harde schijf. Ook e-readers vallen niet onder de regeling.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.