NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Nieuwe Gedragscode en Reclamecode voor SMS-dienstverlening

Nieuwe Gedragscode en Reclamecode voor SMS-dienstverlening

Het heeft enige tijd geduurd, maar 15 mei was het eindelijk zo ver: de nieuwe Gedragscode SMS-dienstverlening en nieuwe Reclamecode SMS-dienstverlening zijn in werking getreden.

Reclamecode SMS-dienstverlening
De Reclamecode SMS-dienstverlening is ongewijzigd in vergelijking met de Reclamecode die eerder al korte tijd online heeft gestaan. Ik verwijs hiervoor dan ook graag naar mijn weblog van
31 maart 2011.

Dat de Reclamecode SMS-dienstverlening onveranderd is gebleven, is opmerkelijk. De Gedragscode is immers destijds offline gehaald omdat er bepaalde partijen problemen zouden hebben met de inhoud daarvan. Wat er precies is voorgevallen is onduidelijk, maar ik vermoed dat dit nog een staartje zal krijgen.

Wel is er iets veranderd omtrent de inwerkingtreding. Vreemd genoeg is er geen overgangstermijn en is de Reclamecode direct per 15 mei in werking getreden. De reden hiervoor is mij niet bekend, wel is voorstelbaar dat partijen die niet bij de totstandkoming van deze code betrokken zijn geweest, hierdoor onaangenaam zijn verrast. Deze partijen hebben immers geen tijd gehad om hun dienstverlening op de nieuwe Reclamecode aan te passen. Het lijk mij echter voor de hand liggen dat de toezichthoudende instantie, het Loket, de eerstkomende tijd niet handhavend tegen deze partijen zal optreden.

Gedragscode SMS-dienstverlening
Dan de nieuwe Gedragscode SMS-dienstverlening. Deze is op een aantal punten aangepast. De meest in het oog springende aanpassingen vermeld ik kort hieronder.

In artikel 5.3 en 5.4 zijn bepalingen over het SMS-dienstenfilter opgenomen, dat per 1 april 2011 in werking is getreden. Telefoonnummers die bij het SMS-dienstenfilter zijn aangesloten, moeten binnen 24 uur uitgesloten worden van SMS-diensten.

Verder is in artikel 5.8 is een bepaling opgenomen over de aflevering van content door middel van Wap-push. Content die via Wap-push wordt verstuurd, moet tevens per SMS worden uitgeleverd. Dit om te voorkomen dat de content verstuurd d
oor middel van Wap-push op bepaalde telefoons niet kan worden gelezen.

Ook de helpfunctionaliteit in artikel 6 is uitgebreid. Daar waar er eerst twee modellen waren, zijn er nu drie modellen, waarbij rekening wordt gehouden met het bestaan van gedeelde short codes. De berichten die naar een short code worden gestuurd met als doel informatie over de dienst te verkrijgen, moeten nu gratis zijn daar waar in de vorige code nog een bedrag kon worden gerekend.

Verder is er in artikel 8 c een aanzienlijk stuk toegevoegd ten aanzien van chatdiensten. Hierin wordt onder meer duidelijk gemaakt op welke wijze een welkomstbericht voor chatdiensten moet worden opgesteld.

Ook de toezichthoudende bevoegdheden van het Loket zijn enigszins uitgebreid. Opgenomen is nu onder 14 j dat het Loket loggegevens en marketinguitingen kan opvragen voor onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Gedragscode. Bovendien is in artikel 14 g nu de verplichting voor het Loket opgenomen om een verzoek tot handhaving in te dienen bij de Commissie Handhaving indien eerdere opdrachten van het Loket niet zijn nagekomen. In de oude gedragscode had het Loket die bevoegdheid maar niet de verplichting.

Conclusie
De aanpassingen in de Gedragscode SMS-dienstverlening en Reclamecode SMS-dienstverlening hebben tot doel meer duidelijkheid te bieden aan de consument. Het is echter de vraag of hiermee de discussie over de SMS-diensten is beƫindigd, of dat er binnen afzienbare tijd weer nieuwe gedragscodes of zelfs wetgeving zal worden doorgevoerd.

Lees hier
de nieuwe Gedragscode SMS-dienstverlening en hier de Reclamecode SMS-dienstverlening.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.