NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Nieuwe definitie reclame per 1 januari 2011

Nieuwe definitie reclame per 1 januari 2011

De Reclame Code Commissie en het College van Beroep gaan in het nieuwe jaar een nieuwe definitie van reclame hanteren, om de definitie beter te laten aansluiten op Europese en international regelgeving en op technologische ontwikkelingen.

De huidige definitie luidt als volgt (artikel 1 Nederlandse Reclame Code):

 

“iedere openbare aanprijzing van goederen,diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.”

 

Met ingang van 1 januari 2011 is de definitie van reclame:

iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.

“Adverteerder is een organisatie of een persoon niet zijnde een consument.”

Het grootste verschil met de oude definitie is dat niet alleen bij een openbare aanprijzing sprake is van reclame, maar ook bij een “systematische directe of indirecte aanprijzing”. Deze woorden zijn bedoeld om nieuwe digitale reclamevormen onder de definitie van reclame te brengen. Het gevolg hiervan is dat deze nieuwe definitie in 2011 op nieuwe marketingvormen is afgestemd zoals affiliate marketing.

Van een systematische aanprijzing zal – zo blijkt uit de voorbeelden van de Stichting Reclame Code (SRC)– sprake zijn als het om een (systematische) standaard boodschap gaat, waarvan de inhoud niet uitsluitend op de individuele ontvanger toegespitst is. In dat geval kan dan ook een 1-op-1-uiting als reclame worden aangemerkt.

Lees hier het hele bericht van de SRC.

 

 

BRON: Tekst en afbeelding afkomstig van Reclamecode.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.