NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Nieuw modelcontract literair werk

Nieuw modelcontract literair werk

De Literaire Uitgeversgroep (LUG) is met de Vereniging van Letterkundigen (VvL) een nieuw modelcontract voor literaire werken overeengekomen. Het modelcontract voor oorspronkelijk Nederlands literair werk tussen de LUG en de VvL bestaat al sinds de jaren ’70. In het nieuwe contract is nu zowel de exploitatie van het papieren boek, als die van e-boeken geregeld.

 

In tegenstelling tot papieren boeken, waarbij de door de uitgever vastgestelde verkoopprijs als uitgangspunt wordt genomen, wordt voor e-boeken de netto-opbrengst als basis gekozen voor de royaltyberekening. De reden hiervoor is dat voor e-boeken geen verplichting tot het bepalen van een vaste boekenprijs bestaat. De norm die wordt gehanteerd voor e-boeken is 25% van de netto-opbrengst. Onder netto-opbrengst wordt verstaan het bedrag dat de uitgever ontvangt van de tussenhandel, verminderd met de BTW.

 

In art 15 is opgenomen dat de auteur de overeenkomst kan opzeggen indien het verkoopresultaat gedurende twee jaar zodanig is dat het kennelijk onredelijk is om de auteur aan de lopende afspraken te houden. Voor normale boeken geldt een eerste opstarttermijn van drie jaar. Pas na het verstrijken daarvan kan de auteur een beroep doen op de bepaling. Voor e-boeken geldt die termijn niet, hetgeen voortkomt uit de overweging dat voor het exploiteren van e-boeken een lagere investering nodig is.

 

Omdat de Wet op de Vaste Boekenprijs geen mogelijkheid biedt om auteurs korting te verlenen op eigen boeken, is in het modelcontract de regeling die daarop zag geschrapt. Wel kunnen auteurs op basis van de wet en het contract zelf boeken gaan verkopen en met de uitgever een bepaalde inkoopprijs uitonderhandelen. Dit kan natuurlijk met name lucratief zijn voor de exploitatie van e-boeken, althans, de marge zal mogelijk wat hoger zijn dan de royalty vergoedingen.

 

Lees hier het bericht op de website van de NUV en klik hier voor het nieuwe modelcontract.

BRON: NUV


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.