NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Netneutraliteit: Verkeerbeheer door providers mogelijk in strijd met Europese privacyregels

Netneutraliteit: Verkeerbeheer door providers mogelijk in strijd met Europese privacyregels

Op 7 oktober jl gaf de European Data Protection Supervisor (“EDPS”, ofwel  de Europese Toezichthouder voor Gegegevensbescherming) haar visie op de Mededeling van de Europese Commissie over het open internet en netneutraliteit in Europa (19 april 2011). Netneutraliteit – sinds kort verankerd in de Nederlandse Telecomwet – moet een open en neutraal internet garanderen. Dat wil zeggen dat internet providers al het internetverkeer hetzelfde moeten behandelen, zodat individuele internetgebruikers gebruik kunnen maken van de toepassingen en diensten van hun keuze. Providers mogen dus niet bepaalde diensten een voorkeursbehandeling geven boven andere of (willekeurig) bepaalde diensten blokkeren.

Tegelijkertijd is algemeen aanvaard dat een zekere mate van “verkeerbeheer” of “traffic shaping” door providers wel noodzakelijk is om een efficiënt gebruik van hun netwerken te verzekeren (voorkomen moet worden dat een netwerkaansluiting overbelast wordt) en een hoge kwaliteit van dienstverlening te verzekeren. Traffic shaping brengt noodzakelijkerwijs een beperking van het beginsel van netneutraliteit met zich mee. Een groot deel van de discussie over netneutraliteit gaat dan ook over de vraag wat een redelijk verkeersbeheer inhoudt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat netneutraliteit een aantal fundamentele rechten en beginselen vertegenwoordigt die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn vervat. Het gaat met name om de eerbiediging van het privéleven, de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting en informatie.

In de opinie concludeert de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming dat de technieken voor verkeerbeheer steeds verder gaan, terwijl providers bovendien weinig of geen openheid geven over welke type diensten worden geoptimaliseerd en tot op welke hoogte dit wordt gedaan.  Verschillende soorten technieken om het verkeer te beheren zijn bijvoorbeeld pakketdifferentiatie (verschillende soorten verkeer worden anders behandeld), routing (door IP-pakketen via verschillende communicatiepaden te routeren wordt overbelasting voorkomen) en filtering (de provider maakt onderscheid tussen “veilig” en “schadelijk” verkeer en blokkeert het laatste). Bij filtering komt het voor dat ook wettelijk geoorloofd verkeer door providers wordt geblokkeerd, wat de informatievrijheid beperkt en afbreuk doet aan het beginsel van netneutraliteit. Ook zijn gevallen van ongelijke behandeling van gegevens door een aantal exploitanten bekend (waarbij de ene dienst een voorkeursbehandeling krijgt boven een andere).

Verder gaat de EDPS met name in op het feit dat providers in sommige gevallen de regels voor privacy- en databescherming overtreden bij het toepassen van verkeerbeheer. Filtering, (website)blokkades en de toegenomen monitoring van het internetverkeer hebben vergaande gevolgen voor het recht op privacy en communicatiegeheim van individuele internetgebruikers. Bij sommige verkeerbeheer-technieken wordt zelfs naar de inhoud van de communicatie gekeken (“deep packet inspection”), in welk geval de privacy-implicaties het grootst zijn. ISP’s weten hierdoor welke websites iemand bezoekt, welke bestanden hij downloadt en naar wie hij welke e-mails verstuurd (waarbij dus ook de inhoud van de e-mails bekend wordt). Deze gegevens kan de ISP vervolgens voor andere doeleinden gebruiken. Dit staat haaks op het beginsel van netneutraliteit en de vertrouwelijkheid van communicatie.

Lidstaten moeten volgends de EDPS de marktsituatie onderzoeken en vaststellen of de manier waarop providers het internetverkeer beheren en bekijken voldoet aan Europese regelgeving voor privacy- en databescherming. Elke activiteit met betrekking tot het blokkeren of beheren van verkeer moet voldoen aan de vereisten inzake privacy en gegevensbescherming. Zo is een beperking van het privacyrecht alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden en moet elke beperking bovendien proportioneel zijn. Er moet voor gewaakt worden dat de privacy en het communicatiegeheim van internetgebruikers lichtvaardig op de tocht komen te staan. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, is mogelijk nieuwe (Europese) regelgeving nodig die providers dwingt de privacybelangen van internetgebruikers te respecteren en waarborgen.

“A serious policy debate on net neutrality must address the confidentiality of communications as well as other privacy and data protection implications”, zo luidt de conclusie van de Europese Toezichthouder Gegevensbescherming.

BRON: Opinion of the European Data Protection Supervisor on net neutrality, traffic management and the protection of privacy and personal data, 7 oktober 2011; Mededeling van de Europese Commissie over het open internet en netneutraliteit in Europa (19 april 20


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.