NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Naaktfoto’s prins Harry: wel of niet publiceren?

Naaktfoto’s prins Harry: wel of niet publiceren?

De naaktfoto’s van prins Harry stonden de afgelopen dagen volop in de belangstelling. De Britse prins bracht een weekend door in Las Vegas en speelde naar verluidt een potje “strippoker” op zijn hotelkamer. Iemand fotografeerde het geheel, waarna de foto’s sinds woensdag overal op internet circuleren.

De Engelse Royal Family heeft na het online verschijnen van de foto’s alles in het werk gesteld om publicatie door de Britse media te voorkomen. Zij stelden zich daarbij op het standpunt dat de prins op zijn hotelkamer een “reasonable expectation of privacy” mag hebben. In eerste instantie leek het erop dat veel Britse kranten en tabloids deze wens van de Koninklijke familie zouden respecteren. Zij publiceerden de foto’s niet.

Vandaag liet de Britse krant The Sun echter weten alsnog tot publicatie van de foto’s over te gaan. De krant beroept zich op de persvrijheid. Volgens redacteur David Dinsmore is het belachelijk dat de foto’s overal te vinden zijn op het internet, maar niet in de krant die dagelijks door zo’n 8 miljoen mensen wordt gelezen. Volgens The Sun hebben de lezers het recht om de foto’s te zien:

"This is about the ludicrous situation where a picture can be seen by hundreds of millions of people around the world on the internet, but can't be seen in the nation's favourite paper read by eight million people every day. This is about our readers getting involved in discussion with the man who's third in line to the throne, it's as simple as that."

Is dit standpunt van The Sun terecht? In het Caroline von Hannover-arrest I van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) uit 2004 – waarin het ging om prinses Caroline van Monaco, die de Duitse roddelpers had aangeklaagd wegens het continu publiceren van privéfoto’s –  heeft het EHRM bepaald dat iedereen, ook bekende mensen, een “legitimate expectation” moeten kunnen hebben van bescherming van hun privéleven. In die zaak oordeelde het EHRM dat de beslissende factor in de afweging tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitingsvrijheid is welke bijdrage de gepubliceerde foto’s leveren aan het publieke debat. Publicatie van foto’s die enkel betrekking hebben op het privé-leven van bekende personen, en waarvan het enige doel is “to satisfy the curiosity of a particular readership”, was volgens het EHRM niet geoorloofd.

In het recente Caroline von Hannover-arrest II van februari 2012, waarin het eveneens ging over de balans tussen het recht op privacy en de persvrijheid, noemt het EHRM nog een aantal andere factoren die van belang zijn bij de vraag of publicatie van foto’s geoorloofd is. Naast de vraag of publicatie een maatschappelijk belang dient, zijn volgens het EHRM van belang: de bekendheid van de gefotografeerde persoon, het onderwerp van publicatie, hoe de persoon waarover wordt bericht zich voorafgaand aan de publicatie heeft gedragen, de omstandigheden waaronder de foto’s zijn genomen, alsmede de inhoud, vorm en gevolgen van de publicatie. Uiteindelijk oordeelde het EHRM in die zaak dat publicatie van vakantiefoto’s geoorloofd was, aangezien die foto’s iets zeiden over de wijze waarop Monaco werd geregeerd ten tijde van de ziekte van prins Rainier.

Kan de publicatie door The Sun van de naaktfoto’s van prins Harry deze toets doorstaan? Volgens The Sun zeggen de foto’s iets over de wijze waarop prins Harry Engeland vertegenwoordigt, en roepen de naaktfoto’s bovendien vragen op over de bescherming van prins Harry tijdens zijn verblijf in Las Vegas:

 "The photos have potential implications for the Prince's image representing Britain around the world. There are questions over his security during the Las Vegas holiday. Questions as to whether his position in the army might be affected. Further, we believe Harry has compromised his own privacy."

Naar mijn mening is het de vraag of publicatie van de foto's van prins Harry’s om deze reden geoorloofd is. Te betogen valt immers best dat, indien The Sun aandacht wil besteden aan de naaktfoto’s en de implicaties daarvan, zij dit nieuws ook kan brengen zonder de betreffende foto’s te publiceren.

Belangrijker in deze kwestie is het feit dat de foto's al ruim en breed beschikbaar zijn voor een wereldwijd publiek. De foto's zijn immers gemakkelijk vindbaar op het internet op talloze websites. Het feit dat de informatie (in dit geval de foto's) al bekend is bij het publiek, is een omstandigheid die met zich meebrengt dat publicatie eerder geoorloofd zal zijn, zo oordeelde het Europees Hof in onder meer het Spycatcher-arrest. Het argument van The Sun dat het belachelijk is dat de foto's wel op internet, maar niet in de krant, te vinden zijn, lijkt dus terecht.

BRON: The Guardian


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.