NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ministerraad akkoord met afgezwakte cookieregeling

Ministerraad akkoord met afgezwakte cookieregeling

Nederland dient in mei volgend jaar een nieuwe regeling over het plaatsten en uitlezen van cookies in de Telecommunicatiewet op te nemen. (Zie eerdere berichten onder meer hier, hier en hier, met verdere verwijzingen.)

 

Volgens de nieuwe e-Privacyrichtlijn, die volgende jaar in nationale wetgeving geïmplementeerd moet zijn, mogen cookies voortaan alleen geplaatst worden als een gebruiker vooraf geïnformeerde toestemming heeft verleend. Toestemming kan verleend worden door middel van browserinstellingen (overweging 66 van Richtlijn 2009/136).

 

Er was nogal wat discussie, omdat het eerste conceptvoorstel voor de Telecommunicatiewet sprak van “ondubbelzinnige toestemming”. Dit leek er op te duiden dat de Nederlandse wetgever niet van plan was de mogelijkheid te bieden om middels browserinstellingen toestemming voor cookies te geven. Sommigen vreesden dat internetgebruikers gebombardeerd zouden worden met pop-ups om toestemming voor cookies te vragen.

 

Wellicht was de paniek wat overdreven. Er zijn namelijk twee uitzonderingen op de regel dat toestemming verkregen moet worden. Een bedrijf dat een cookie wil plaatsen hoeft geen toestemming te vragen als een cookie wordt geplaatst met als enige doel de uitvoering van de verzending van communicatie. Ook hoeft geen toestemming gevraagd te worden als een cookie strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren (lid 3 van het voorgestelde artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet).

 

Met andere woorden: voor een cookie dat nodig is voor bijvoorbeeld een virtueel winkelwagentje hoeft waarschijnlijk geen toestemming gevraagd te worden. (Er is dan immers sprake van een aankoop; een dienst waar uitdrukkelijk om gevraagd wordt.) Hetzelfde geldt voor cookies die nodig zijn om bijvoorbeeld in te loggen bij een bank. (Die cookies zijn immers nodig om communicatie uit te voeren).

 

Wat hier ook van zij, nadat we eerder al mondeling van een woordvoerder van Economische zaken vernamen dat “ondubbelzinnige toestemming” in de conceptwet was verzwakt tot “toestemming”, blijkt dit nu ook uit berichtgeving elders op het internet, en (impliciet) uit een persbericht van de overheid:  

 

“Daarnaast moeten de internetbedrijven toestemming hebben verkregen voor het plaatsen van de cookie. Deze bepaling is zo uitgewerkt dat als het internetbedrijf de gebruiker goed heeft geïnformeerd, de toestemming van de gebruiker kan blijken uit de instellingen van het programma waarmee de gebruiker het internet op gaat. Hiermee is een en ander werkbaar voor internetbedrijven, maar wordt recht gedaan aan het goed informeren van de consument over zijn privacy.” (onderstreping FZB).

 

De laatste zin is wat duister. Het is namelijk niet duidelijk hoe een internetgebruiker - alvorens hij automatisch met zijn browser toestemming geeft voor een cookie - geinformeerd kan worden. (Zie hierover een uitgebreid bericht van collega Wouter Dammers.)

 

Het aangepaste wetsvoorstel is nog niet openbaar. De Ministerraad heeft er inmiddels mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Hier het (vrij summiere) persbericht van de Rijksoverheid.

 

Uiteraard houden we u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

BRON: Rijksoverheid, Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.