NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ministerie Veiligheid en Jusititie de weg kwijt met GPS?

Ministerie Veiligheid en Jusititie de weg kwijt met GPS?

Het financieele dagblad (“fd”) pakt vandaag op de voorpagina uit met een artikel over het falen van het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (“GPS”). Doel van het GPS is een ‘papierloos strafrechtdossier’. Het fd zegt over een interne evaluatie van het project te beschikken. 

Volgens het fd is het project met een kostenplaatje van € 103 miljoen vier keer zo duur uitgevallen als gepland. Daarnaast is het GPS in 2011 stopgezet, terwijl het systeem niet functioneert zoals gepland.

D-66-kamerlid Magda Berndsen verwoordt de situatie als volgt: ‘Er gaan hele vrachtwagens met papieren dossiers van de politie naar het Openbaar Ministerie, waar alle informatie opnieuw moet worden ingevoerd.’  

Het GPS blijkt alleen te worden gebruikt door het Openbaar Ministerie in zogenaamde ‘standaardzaken’, zoals winkeldiefstallen.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is het artikel geen goede weergave van de werkelijkheid. GPS is niet stilgelegd, de ontwikkelingsfase is tot een einde gekomen omdat het systeem in gebruik is genomen. Daarnaast wordt het merendeel van de overtredingen en misdrijven via GPS verwerkt.

Interessant in het licht van het artikel van het fd is het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (“KEI”) dat op 11 juni jl. door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer is gezonden. KEI kan gezien worden als het civielrechtelijke broertje van GPS. Vanaf 2015 moet KEI stap voor stap functioneel worden. KEI ‘[moet] resulteren in een nieuwe, eenvoudige, begrijpelijke, flexibele, uniforme en digitale basisprocedure waarin de rechter de regie voert, maatwerk levert en geschillen snel en definitief beslecht.’  

Een try-out van KEI, het project ‘e-Kantonrechter’ start dit najaar bij de rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant. Dan zal dus ook zichtbaar worden of het ministerie op de goede weg zit.  

Door: Wim Stronkhorst

 

BRON: Financieele dagblad


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.