NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ministerie OCW: wetenschappelijke publicaties voortaan via Open Access beschikbaar

Ministerie OCW: wetenschappelijke publicaties voortaan via Open Access beschikbaar

In een eerder deze week gepubliceerde brief die staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer heeft verzonden wordt de visie van het ministerie met betrekking tot het beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties, tijdschriften en boeken naar voren gebracht. Volgens de staatssecretaris dienen deze resultaten van publiek en publiek/privaat gefinancierd onderzoek op korte termijn altijd gratis wereldwijd beschikbaar te worden gemaakt, via Open Access.

Door gebruik te gaan maken van Open Access, waardoor de wetenschappelijke publicaties gratis via het internet beschikbaar zijn, wordt voor een groot gedeelte gebroken met het traditionele distributiesysteem van wetenschappelijke verhandelingen. In beginsel verzorgt de uitgever nu de distributie via het verkopen van tijdschriften, waarvoor hij inkomsten via het verkopen van abonnementen verkrijgt. Vaak wordt ook de uitgever daarbij eigenaar van (een deel van) de auteursrechten die op de publicatie rusten.

Volgens Dekker zijn de abonnementskosten voor deze tijdschriften echter in korte tijd sterk gestegen en is toegang tot de papieren versie van een artikel niet meer noodzakelijk voor de effectieve distributie ervan. Deze ontwikkelingen staan dan ook aan de basis van Open Access van publicaties en boeken. Uit de plannen van de staatssecretaris blijkt echter dat het niet de bedoeling is dat de rol van uitgeverijen in het publicatieproces geheel komt te vervallen. Idealiter wordt er volgens Dekker naar een model van ‘Open Access Golden road’ gewerkt. Dit houdt in dat de auteur de uitgeverij betaalt voor publicatie, waarna de uitgeverij het tijdschrift online gratis toegankelijk maakt. Op deze manier verdwijnen de abonnementskosten voor tijdschriften en kan iedereen artikelen gratis inzien. In ruil voor het opdraaien voor de kosten voor publicatie blijft de auteur wel volledig zelf auteursrechthebbende met betrekking tot zijn artikel.

Om de wetenschappelijke publicaties doeltreffend door middel van Open Access beschikbaar te maken, is het volgens Dekker belangrijk dat de techniek wordt gereguleerd. Zo zal de staatssecretaris met collega’s uit andere landen spreken over hoe Open Access in internationaal verband het beste kan worden vormgegeven, waarin hij Nederland een voortrekkersrol toedicht. Ook is het volgens hem essentieel dat er voorwaarden worden gecreëerd op basis waarvan Open Access mogelijk wordt. Dekker ziet hier het moment dat wetenschappelijke organisaties en uitgeverijen afspraken maken over abonnementen als cruciaal punt, waarbij de Open Access-inzet duidelijk moet zijn. Indien deze stakeholders niet bereid blijken Open Access voldoende te bevorderen, voelt de staatssecretaris zich genoodzaakt voor te stellen de verplichtingen om Open Access te publiceren op te nemen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Met de plannen sluit de staatssecretaris aan bij de positie van de Europese Commissie, die eveneens aangeeft dat Open Access van publicaties van groot belang is voor het wetenschappelijke domein. Staatssecretaris Dekker hoopt binnen tien jaar de volledige omslag naar Open Access Golden road van wetenschappelijke publicaties te realiseren.

 

BRON: officielebekendmakingen.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.